Vi må stå sammen om bærekraftsmålene

DEBATT: Næringslivet kan og må ta en ledende rolle for å løse våre felles utfordringer.

Publisert Publisert

PROSJEKT FOR HELE BYEN: Plastforsøpling av havet må stanses. Det første konkrete vi nå har startet opp er et bredt sammensatt prosjekt med mål om å involvere hele byen, alt fra skoler, forskningsmiljøer, bedrifter og organisasjoner, skriver innsenderne. Bildet er fra plastrydding på Sotra. Foto: Arkivfoto: Nikita Solenov

Debattinnlegg

  • Marit Warncke
    Administrerende direktør, Bergen Næringsråd
  • Lisbet Nærø
    styreleder Bergen Næringsråd, adm. dir i Fana Sparebank
  1. Leserne mener

FNs klimapanel kom nylig med en klar og tydelig advarsel om at planeten vår er i større fare enn vi tidligere har trodd. Det haster med å ta ansvar for vår felles fremtid.

I september 2015 undertegnet 193 land felles mål og handlingsplan for en
bærekraftig utvikling av verden frem mot 2030. Det vi nå kaller 2030-agendaen
er et veikart som viser oss hvor verden skal gå. Ledelse handler om å klare å se
langt nok fremover, ta de rette beslutningene og handle i tide. 2030-agendaen
er et opprop til handling for oss alle.

  1. Marit Warncke Foto: Jan M. Lillebø

  2. Lisbet K. Nærø Foto: Tor Høvik

For Bergen Næringsråd, og for stadig flere av våre medlemmer, er 2030-agendaen i økende grad blitt en plattform for strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Derfor er dette igjen det overordnete temaet for foreningens største og viktigste konferanse.

Skal vi klare å løse våre store globale utfordringer krever det politisk mot, god
dialog og samarbeid på tvers av landegrenser. Samtidig har verden ikke sett så
urolig ut på mange tiår. Skarpe fronter, uro, ekstremisme, polarisering og
proteksjonisme brer om seg både i Europa og i resten av verden.

Samarbeidsavtaler mellom verdens største land er i spill, USA trakk seg ut av
Parisavtalen, og vi hører mer om tollmurer og handelskrig enn om frihandel.
For en ukes tid siden var det valg i USA, uten at det på noen måter fjernet
usikkerheten president Trump skaper. Vi er midt i Brexit, der ingen vet utfallet.
Brasil har fått en ny og ekstremt høyreorientert president. Sverige har enda
ikke klart å få på plass en ny regjering.

Det som skjer i storpolitikken virker sterkt inn på alt næringsliv i hele Norge. Hordaland, som er Norges største eksportregion med sitt svært internasjonale næringsliv, manøvrerer i urolig og mer uoversiktlig farvann. Men vi ser samtidig at næringslivet i stadig større grad tar en positiv og aktiv rolle. Vi har et utrykk som sier «Follow the Money».

Vi opplever nå at alt fra de store globale investeringsfondene og finansinstitusjonene til de små regionale sparebanker, tar inn klimarisiko i sine risikovurderinger og i stadig større grad etterspør hvordan bedriftene og investeringsobjektene jobber med bærekraft. Dette vil gi en positiv driv fremover i rett retning.
Til tross for at verden går fremover på en rekke områder, og vi er godt i gang
med 2030-agendaen, har vi også de siste ukene fått svært alvorlige rapporter
fra flere hold. WWF har vist oss at fra 1971 og frem til i dag er 50 prosent av
alle arter på land og i havet utryddet. Livet på jorden og i havet har i hele sin
eksistens hatt en helt utrolig evne til å tilpasse seg, men nå går disse
endringene mye raskere. Hvalen full av plast som ble funnet på Sotra ble en
virkelig øyeåpner for oss alle, og jeg tror det nå har sunket inn hos de aller
fleste av oss at om vi ikke klarer å snu denne utviklingen, vil det innen 2050
være mer plast enn levende liv i havet.

FNs klimapanel har kommet med et klart og tydelig varsel om at 1.5 gradersmålet i Paris-avtalen lyser illrødt, og at også 2 gradersscenariet blinker faretruende og vil kreve større strukturelle endringer og mer politisk handlekraft enn det vi hittil har vist. Havet er vår felles «pustemaskin» og forutsetning for alt liv. Når vi ikke klimamålene og stanser forsøplingen av havet, er det heller ikke mulig å nå de andre målene vi har satt oss. Dette er ikke noe som kan komme til å skje en gang i fremtiden. Det skjer nå. Vi har bare én plan og én planet. Det finnes ingen plan B.

Les også

Les også: Bergens Næringsråd vil motbevise at de er til for fiffen

Norge er en havnasjon med 40 ganger mer kystlinje enn landareal. Norge har
høye ambisjoner for å bevare havet og gjøre det rikere og renere, og gjennom
vår statsminister har vi påtatt oss å lede FNs arbeid med akkurat dette.

Bergen er verdens sjømathovedstad. Nettopp her på Vestlandet har vi levd og
høstet av det havet gir. Sjøveien har vært vår forbindelse til resten av verden, og derfor har vi utviklet verdensledende teknologi og bedrifter innen
shipping, sjømat og energi. Og tilsvarende topp forsknings- og
forvaltningsmiljøer. Vi har både en forpliktelse og helt unike forutsetninger til å
ta på oss en ledende rolle for en mer en bærekraftig havøkonomi, gjennom
utvikling av ny teknologi, forskning og kunnskap om forvaltning.

For eksempel hvordan vi kan ta i bruk større deler av havet for en mer bærekraftig matproduksjon til verdens voksende befolkning, eller innen grønn skipsfart og fornybar energi. Næringslivet kan og må ta en ledende rolle, i år vil vi derfor for første gang dele ut en bærekrafspris til en bedrift som har utmerket seg med å jobbe systematisk for å bidra til å løse våre felles utfordringer. Vi håper denne prisen vil være til inspirasjon for alle bedrifter i regionen vår. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Plastforsøpling av havet må stanses - kan vi vise vei?

Les også

Les også: UiB får ledende rolle innen bærekraft i FN

Bergen Næringsråd har siste året etablert et forum med toppledere fra
næringsliv, politikk og våre høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Vi
har satt navnet «Progressio» – fremskritt - på samtaleforumet. Vi har diskutert
fremtiden for regionen vår, stilt hverandre spørsmål om hva som nå er viktig å
samle oss om, og ikke minst hva er viktig å gjøre nå.

Det første konkrete vi nå har startet opp et bredt sammensatt prosjekt med
mål om å redusere og stanse plastforsøplingen av havet. Prosjektet har som
mål å involvere hele byen, alt fra skoler, forskningsmiljøer, bedrifter og
organisasjoner. Og tiltakene vi ønsker å sette i gang skal være basert på
forskning og kunnskap.

Bergen Næringsråds konferanse og ikke minst årsmiddag blir ofte kalt «Fest for
fiffen». I år ønsker vi i samarbeid med Fana Sparebank, Bergen Kommune og Norad å løfte arbeidet med FNs bærekraftsmål ut til hele befolkningen. Vi har derfor på vår stiftelsesdag 17. november, invitert hele byen med på en lysvandring til Skansen.

Målet er at så mange som mulig av byens befolkning vil delta slik at vi får markert hvor viktig det er å stå sammen om FNs bærekraftsmål.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg