• IKKJE TATT PÅ ALVOR: Sonen vår har hatt dei beste intensjonar om å varsle, men blei ikkje tatt på alvor. Når han så varsla for andre gong, gjorde han det dessverre på ein måte som braut lova, skriv foreldra (biletet) til guten. FOTO: Eirik Brekke

Tre råd til foreldre som har datakyndige barn

DEBATT: Sonen vår har vanskar med å forstå kvifor han skal varsle neste gong han finn eit stort sikkerheitshol hos Bergen kommune.