• FOR DYRT: Bergen priser seg ut av markedet, og lukker seg inne i en betalingsmur, skriver innsender. FOTO: Paul S. Amundsen (arkiv)

Bergen Kino er for dyrt for oss fra distriktene

Det er ikke rart at Bergen Kino ikke selger billetter.