Absurd om slagbehandling

For det store flertallet av slagpasientene som i dag kommer til oss, vil det være en tidkrevende ekstrasløyfe å kjøres til Haukeland.

Publisert: Publisert:

BLANT DE RASKESTE: Det er absurd å lese at Frp-politiker Silje Hjemdal vil legge ned slagtilbudet på Haraldsplass. Vi er blant de aller raskeste i landet på å komme i gang med behandlingen, skriver klinikkdirektør Åse Nordstrønen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Åse Nordstrønen
Klinikkdirektør ved medisinsk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Frp-politiker Silje Hjemdal går ut i BT 27. april og sier at man kun bør ha slagmottak på Haukeland universitetssjukehus.

Haraldsplass Diakonale Sykehus har blant landets beste resultater på alle relevante nasjonale kvalitetsindikatorer for hjerneslagsbehandling. En nedlegging av akutt slagbehandling på Haraldsplass vil ikke være i pasientenes interesse.

Det er bred enighet om at tid er avgjørende for resultatet i behandlingen av akutt hjerneslag. Hvert minutt som går kan avgjøre om man fremdeles kan leve et aktivt liv eller blir pleietrengende. Det er derfor absurd å lese at Hjemdal vil legge ned tilbudet på Haraldsplass, all den tid Haraldsplass er blant de aller raskeste i landet på å komme i gang med behandlingen.

Les også

«Slik det er nå, kan postnummeret ditt avgjøre hvilken behandling du får, og hvor raskt man får rett behandling»

Det argumenteres for at man kun bør ha ett slagsenter i Bergen med at det bare er Haukeland som tilbyr trombektomi (fisking) i behandlingen av hjerneslag.

Nasjonalt i fjor fikk 2,2 prosent av dem som ble behandlet for akutt hjerneslag denne behandlingen. Hadde det tatt lengre tid å få trombektomi for dem som kjøres til Haraldsplass i stedet for direkte til Haukeland, hadde vi også ment at en samling av tilbudet hadde vært riktig.

Tallene viser derimot at pasienter som kjøres til Haraldsplass, men har behov for trombektomi, får dette like raskt som de som kjøres rett til Haukeland. Det skyldes den korte avstanden mellom sykehusene og de gode rutinene vi har for overføringer.

For det store flertallet av slagpasientene som i dag kommer til oss, vil det være en tidkrevende ekstrasløyfe å kjøres til Haukeland. Det vil medføre risiko for pasienten og forsinkelser i behandling og diagnostikk, spesielt der det er helt andre årsaker for innleggelse. Slagpasientene ved Haraldsplass er i gjennomsnitt 81 år gamle. Hos oss får de et helhetlig og godt behandlingstilbud.

Alle avgjørelser som tas rundt akuttilbud, bør tas ut fra pasientenes beste. Haraldsplass er et trygt og godt sykehus, som scorer høyt på alle relevante kvalitetsindikatorer. Haraldsplass har rundt 1000 kvalifiserte, dyktige og dedikerte medarbeidere som hver dag jobber for å gi et best mulig tilbud til våre pasienter og deres pårørende.

Når minuttene teller så mye som de gjør ved akutt hjerneslag, er det til pasientenes beste at begge sykehus har god kompetanse og gode pasientforløp – og et godt samarbeid.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg