De frie akademikerne knebles

DEBATT: For første gang våger et medlemsland i EU å lovfeste et angrep på den akademiske friheten til et universitet.

Publisert Publisert

UAKSEPTABELT: Statsminister Viktor Orbáns angrep på universitetssektoren kan under ingen omstendigheter godtas, bortforklares ellers unnskyldes. Dette er helt uakseptabelt, skriver innsenderne. Bildet er fra en demonstrasjon i Budapest 24. november mot regjeringens angrep på den akademiske friheten til Central European University (CEU). Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Iselin Nybø
    Forsknings- og høyere utdanningsminister (V)
  • Trine Skei Grande
    Kulturminister (V)
  1. Leserne mener

Den akademiske friheten står for fall i Ungarn når Central European University (CEU) presses ut av landet. Det er illevarslende for det europeiske forskningssamarbeidet. Svaret vårt må være å stå opp mot autoritære tendenser og bidra til økt samhold i Europa.

Det er første gang et medlemsland i EU våger å lovfeste et angrep på den akademiske friheten til et universitet. Og det er ikke bare den akademiske friheten som har blitt angrepet. Siden det nasjonalistiske Fidesz-partiet kom til makten, har Ungarn beveget seg i retningen av å bli et illiberalt demokrati med et autoritært regime.

Central European University (CEU) i Budapest ble opprettet i 1991 for å bidra til å bygge opp demokrati og sivilsamfunn i de tidligere kommunistiske delene av Europa. CEU er et universitet som plasserer seg tydelig i den liberale vestlige tradisjonen. Særlig har det vært viktig som et internasjonalt knutepunkt, både i akademisk arbeid og gjennom studentene de tar imot. Flertallet av både studenter og ansatte er ungarere. CEU scorer høyt på internasjonale rangeringer, særlig innen statsvitenskap og internasjonal politikk.

Nå har universitet blitt presset ut av Ungarn og må gjenetablere i seg i nabolandet Østerrike. Det blir det første universitetet som må forlate et EU-land av politiske årsaker.

Les også

Han er en av verdens rikeste menn, og har gitt vekk 32 milliarder. Nå beskyldes George Soros for å stå bak en flyktningstrøm mot USA.

Bakgrunnen for konflikten er en lovendring som kom i fjor, som legger en del begrensninger på utenlandske universiteter i Ungarn. CEU er akkreditert både i USA og i Ungarn, og restriksjonene har rammet virksomheten hardt.

Men konflikten med CEU er en del av en større og bekymringsfull utvikling. De siste årene har den ungarske regjeringen slått ned på den akademisk friheten. Blant annet har den fjernet finansieringen til enkelte studier ved landets universiteter, og kunngjort endringer i hvordan forskning skal styres og finansieres.

Lovendringen er et middel for å marginalisere og dempe innflytelsen til den liberale opposisjonen. Generelt synes det som om regjeringen i Ungarn er ute etter å svekke både dem som har utenlandsk finansiering og uavhengige institusjoner og organisasjoner.

KRITISERER UNGARN: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og kulturminister Trine Skei Grande (V) Foto: Scanpix

Konflikten med CEU er et soleklart angrep på demokratiet – og det skjer i et EU-land. Uten frie akademikere, fjernes en av de grunnleggende forutsetningene for et åpent, liberalt samfunn.

Tankene bringes hen til diktet «Likegyldighet» av den tyske teologen Martin Niemöller, som effektivt beskriver den glidende overgangen mot et totalitært samfunn: «Først tok de kommunistene/men jeg brydde meg ikke/for jeg var ikke kommunist», heter det i den første strofen, før de to neste nevner andre grupperinger. Så avsluttes diktet med: «Til slutt tok de meg. Men da var det ingen igjen til å bry seg.»

Statsminister Viktor Orbáns angrep på universitetssektoren kan under ingen omstendigheter godtas, bortforklares ellers unnskyldes. Dette er helt uakseptabelt. Store land som Tyskland og USA har prøvd å påvirke konflikten mellom CEU og den ungarske regjeringen, uten nevneverdig hell så langt.

Men det minste vi kan gjøre, er å bruke de kanalene vi har for å jobbe for et best mulig akademisk samarbeid i Europa.

Les også

Les også: Identitetspolitikk, vårt nye politiske sprengstoff

Tidligere i høst sendte Norge sitt innspill til utformingen av Horisont Europa, det neste rammeprogrammet for forsknings- og innovasjonssamarbeid i EU. Våre fremste forskningsmiljøer er helt avhengige av å kunne jobbe sammen med de beste miljøene i Europa – for eksempel for å klare omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Men det er også uhyre viktig at vi har et forskningssamarbeid med de andre europeiske landene om hvordan vi kan opprettholde et europeisk samfunn som er trygt for innbyggerne og bygget på verdier som demokrati, toleranse og menneskerettigheter. Ikke minst er det viktig fordi forskningen blir stadig viktigere for politikkutviklingen i Europa.

I EU-kommisjonens forslag til Horisont Europa er «Sikre og inkluderende samfunn» et prioritert samarbeidsområde. Dette er i tråd med vår egen styrkede satsing på samfunnssikkerhet og samhørighet i vår reviderte langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Det er også i vår interesse at ikke andre europeiske miljøer stenges ute.

Sammen med andre land har vi kommet med innspill til den neste perioden av Erasmus, det felleseuropeiske programmet for utdanningssamarbeid. Et av de viktigste formålene med programmet er å gjøre det enkelt å ha et studieopphold på et universitet i et annet europeisk land. Men Erasmus skal også bidra til at unge mennesker utvikler verdier som frihet og toleranse og oppmuntre til deltakelse i demokratiske prosesser.

Les også

Les også: Avviste asylsøkere i Ungarn får ikke mat av regjeringen

For noen uker siden samlet over 300 personer fra norsk akademia seg for å diskutere hvordan vi kan skape en best mulig sammenheng mellom langtidsplanen, Horisont Europa og Erasmus. Det høres kanskje litt akademikerinternt ut, men hva det i realiteten handler om, er å bidra til samhold i Europa.

Dersom den akademiske friheten forvitrer, vil ikke det europeiske forskningssamarbeidet være mye verdt. Dersom Europa ikke klarer å holde fast ved en demokratisk og liberal samfunnsorden, vil vi ikke klare å samarbeide om de nyskapende løsningene vi trenger for å gjennomføre det grønne skiftet og nå FNs bærekraftsmål.

Polen har de siste årene styrt i en stadig mer illiberal retning. For eksempel har domstolenes uavhengighet blitt angrepet. Men nylig har Polens regjering snudd, både etter sanksjoner fra EU, og etter å ha blitt straffet av velgerne ved lokalvalget i høst. Det viser at det nytter å kjempe mot de illiberale kreftene.

Derfor er det viktig at vi står opp mot de autoritære tendensene vi nå ser i Ungarn. De er det motsatte av hva Europa trenger.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg