Heller vann enn vind

Kinderegget er å oppgradere de vannkraftverkene vi allerede har.

Publisert: Publisert:

RIKTIG GREP: Vannkraften gjorde oss til en industrinasjon. Den kan også gjøre oss til et fornybarsamfunn - hvis vi tar de riktige grepene, skriver innsender. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

Eigil Knutsen
Stortingsrepresentant Ap

For å elektrifisere transportsektoren og industrien trenger vi mer kraft, og helst i form av stabil, fornybar vannkraft. Samtidig bør vi unngå store naturinngrep, slik vi nå ser med stadig større vindkraftutbygginger.

Kinderegget er å oppgradere de vannkraftverkene vi allerede har. Mange av de store vannkraftverkene våre ble bygget rundt 1960, og har nå et skrikende behov for rehabilitering.

Kommunene får kraftinntekter gjennom blant annet eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgift. Staten tar inn selskapsskatt og grunnrenteskatt på de store kraftverkene.

Grunnrente er den ekstra fortjenesten man får av å utnytte en naturressurs, enten det er vannkraft i fjellet eller olje og gass langt ute i Nordsjøen. De siste årene har skatten på grunnrenten økt i takt med at selskapsskatten er satt ned fra 28 til 23 prosent. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 gir ytterligere økninger i grunnrenteskatten.

Les også

Vi trenger vindmøller

I sum gir dette et høyt skattenivå for den fornybare vannkraften vår. Slik skal det være. Inntektene skal komme fellesskapet til gode.

Vannkraft har gjort at kommuner gjennom skatteinntekter og utbytter fra kraftselskapene har kunnet bygge svømmebasseng, nye skoler og flere sykehjemsplasser.

Men det høye skattenivået må ikke stå i veien for nødvendige investeringer i kraftverkene. Derfor har vi en skjermingsrente, som er et fradrag i grunnrenteskatten. Skjermingsrenten fastsettes av Finansdepartementet. I 1997 var den på 9,5 prosent. Nå er den nede i 0,4 prosent.

Skjermingsrenten sørget tidligere for at kraftselskapene fikk en normal avkastning på investeringer. Når dette fradraget er på nesten null (0,4 prosent), blir investeringene ulønnsomme for kraftselskapene.

Les også

Legg ned Hordfast

Ap har foreslått å heve skjermingsrenten for vannkraftverk til 2,5 prosent. Det vil gi større investeringer i eldre kraftanlegg. Da kan vi både opprettholde den store kraftproduksjonen vi allerede har, og produksjonen kan økes på en skånsom måte der det er mulig.

For oss blir det viktig at kommunene fortsatt skal få en stor andel av inntektene fra vannkraften, og at skattesystemet oppfordrer til oppgradering av de anleggene vi allerede har.

I Norge har vi alle muligheter til å lykkes med det grønne skiftet – vannkraften ligger klar til å tas i bruk. Vannkraften gjorde oss til en industrinasjon. Den kan også gjøre oss til et fornybarsamfunn hvis vi tar de riktige grepene.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg