Jo, bompenger er et miljøtiltak

De fattigste blant oss bor ikke i Norge, men i de landene som vil rammes hardest av klimaendringer.

Publisert: Publisert:

KRITISERER RØDT: Bompenger er ikke usosialt, skriver innsenderne og viser til at de fattigste blant oss ikke har råd til bil i det hele tatt. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

  • Arild Hermstad
    Nasjonal talsperson, Miljøpartiet De Grønne
  • Thor Haakon Bakke
    Vara til bystyret for Miljøpartiet De Grønne

Hvordan har Rødt tenkt å kutte klimagassutslipp, sørge for ren luft og finansiering av buss, bybane og sykkelveier i Bergen uten bompenger?

I Bergens Tidende 12. oktober hevder Rødts bystyrerepresentant Torstein Dahle at bompenger ikke er et miljøtiltak. Det er lett å være enig med mye av det Dahle skriver. Ja, byutviklingen i Bergen har vært hull i hodet: Bomringen ble innført for å bygge gigantiske motorveier inn til Bergen sentrum, som ga en voldsom vekst i privatbilismen. Politikerne har lenket folk til bilen, og spredd boligbyggingen over store arealer.

Les også

Les innlegget som innsenderne viser til: «Bompenger er slett ikke noe miljøtiltak»

Ja, det finnes mer treffsikre metoder å kreve inn penger på enn bompenger. En metode er veiprising, som innebærer at en satellitt registrerer hvor langt du kjører. Dermed betaler du kun for det du reelt sett sliter på veiene. Men denne teknologien er foreløpig ikke på plass. De Grønne vil også prioritere midler slik at staten skal ta en større del av finansieringen av kollektivprosjekter: Fra dagens 50 prosent til 80 prosent statlig finansiering. Det vil gi lavere bompenger for folk flest, men har foreløpig ikke flertall på Stortinget.

De Grønne er tilhenger av bomringer rundt de største byene våre, så lenge midlene hovedsakelig går til kollektiv, sykkel og gange. Grunnen er enkel: Det er bra for miljø og mennesker. Bare se på Bergen, uten bomringen ville det har vært kø og kaos, det ville vært dårligere byluft, og flere ville tatt bilen i stedet for bussen. Etter at bompengetakstene i rushtiden ble doblet for to år siden, har trafikken falt med 13 prosent i rushet, og med seks prosent gjennom døgnet. Flere bergensere reiser nå kollektivt, og for første gang går klimagassutslippene ned.

Les også

Han skal kapre velgerne med bompengemotstand

Det er bra for alle som bor i byen. Bergen har hatt store problemer med dårlig luft, noe som går utover svake grupper. Astmatikere blir sykere, risikoen for å dø for tidlig øker, og barn må holde seg inne om vinteren i stedet for å leke ute. Nyere forskning tyder på at helseeffekten av luftforurensning er enda farligere enn antatt. Bompengene gjør det mulig å rette opp noe av den elendige politikken som har vært ført på bilens premisser i altfor mange år. Vi får penger til å bygge ut et bra kollektivsystem, så det blir enkelt og billig å komme seg til og fra jobb – med buss og sykkel. For næringslivet lønner det seg også med mindre kø og kaos.

Hvordan Rødt har tenkt å kutte klimagassutslipp, sørge for ren luft og finansiering av buss, bybane og sykkelutbygging i Bergen raskt uten bompenger, får vi ingen gode svar på. Dahle kan ikke nøye seg med å peke på staten dersom han har et ekte ønske om bidra til å løse store samfunnsutfordringer. FNs klimapanel kom i forrige uke med en alarmerende rapport om at vi har brennhast og må halvere verdens utslipp på bare 12 år. Dette er alvor. Dahle burde se at også Bergen må bidra, når han vet at verdens byer står for 70 prosent av utslippene globalt.

Les også

Send oss dine forslag: Gjør Bergen litt bedre!

Helt til slutt: Nei, bompenger er ikke usosialt. De fattigste blant oss har ikke råd til bil, de trenger et billig kollektivsystem. De fattigste blant oss bor ikke i Norge, men i de landene som vil rammes hardest av klimaendringer. De fattigste blant oss fortjener et mer rettferdig skattesystem, slik at de kan sitte igjen med mer hver måned. Men de fattige må aldri bli unnskyldningen for ikke å gjennomføre miljøpolitikk som virker. Det taper de fattigste, barna, de syke og alle fremtidige generasjoner på.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg