Fengselet på Ulvsnesøy må bevares

Å legge ned et fungerende fengsel og erstatte soningsplassene med celler i Nederland virker helt meningsløst. I dette tilfellet tragikomisk.

LEGGES NED: Mandag fikk de rundt 40 ansatte ved Ulvsnesøy fengsel i Hordaland beskjed om at fengselsdriften på øyen legges ned. Det har vært fengsel på øyen siden 1982. – Som samfunn har vi bruk for denne typen soningsalternativer, skriver innsenderen. Jan M. Lillebø

  • Jan-Eirik Bjørkly
    Tidligere ansatt på Ulvsnesøy

Fra starten av fikk jeg være med på å utforme soningstilbudet på Ulvsnesøy. Jeg jobbet der fra januar 1983 til mai 1986 som kjøkkensjef og lærer innen kokkefaget. «Øyen» var et soningsalternativ som fikk mange innsatte ut av kriminalitet og inn i virksomheter som skole, universiteter, høyskoler, arbeid og annet.

Ved å følge regelverket for åpen soning fikk den innsatte anledning til å selv påvirke sin utgang til endt soning på en meget positiv måte. Frihetsberøvelsen ble omgjort til virkemiddel for egen fremtid for den som tok imot tilbudet – og det var det mange som gjorde.

Øyen var tilbudet mange fikk som siste del av lang soning i lukket fengsel. Familiegjenforening og pleiing av denne var elementer som påvirket mange positiv i soningen og bygget opp et liv etter endt soning. Det var også viktig for ikke å velge karriere som kriminell. Skoletilbud og muligheter for å jobbe var andre viktige elementer for å bygge opp mennesker til å takle løslatelsen på en positiv måte.

Les også

Avvikler fengselsdrift på Ulvsnesøy i Hordaland

Som samfunn vil vi bli fattigere uten tilbud som Øyen står for. Tilbudene var med på å endre mange ungdommers liv. Samfunnsmessig var dette store besparelser. I 1986 startet vi opp det som ble Stiftelsen Sandviken Slipp som vi drev i 27 år. Prosjektet ble igangsatt av tidligere innsatte, ansatte og direktøren ved fengselet.

Vi ble da fortalt at for hver ung kriminell og narkoman vi snudde ville samfunnet spare fem millioner kroner. I tillegg kommer de medmenneskelige aspektene.

Kriminalomsorgen må begynne å gå i seg selv og finne ut hva de egentlig mener og vil. Skal vi straffe og sone i utlandet, eller skal vi gi et tilrettelagt soningstilbud med elementer av realitetsorientering for straffedømte og gode muligheter for et annet og meningsfylt liv.

Bevar Ulvsnesøy som et soningstilbud og gjør de nødvendige forbedringene på anleggsmassen som kreves. Som samfunn har vi bruk for denne typen soningsalternativer som bygger opp den innsatte.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg