Studentene gir ikke opp. Investering i studiestøtte istedenfor nudelromantisering vil løfte kunnskapssamfunnet.

BT-kommentator Maria Dyrhol Sandvik hevder (bt.no 8.11) at studentenes forbannelse er at vi har det for godt. Det er en uklarhet i nudelromantiseringen til Sandvik. Studentenes forbannelse er at vi er den eneste samfunnsgruppen det har blitt allmenn aksept for å nærmest ønske fattige. Istedenfor for at politikerne og mediene tar tak i de reelle utfordringene dagens studenter står ovenfor, tyr de heller til nudelromantisering og svake sammenligninger med andre land.

Det er traurige kår for heltidsstudenten. Jeg er også masterstudent i sammenlignede politikk, så jeg lagde en liten spørreundersøkelse til mine medstudenter om deres egen studiehverdag. Nesten alle av mine medstudenter har en deltidsjobb ved siden av studiene. Forståelig nok, for med 5000 kr til husleie i 12 måneder er 7000 kr i studielån i 10 måneder lite å leve for. Mine medstudenters hverdag viser kun toppen av isfjellet.

Levekårsundersøkelsen fra SSB viser at 6 av 10 studenter har en deltidsjobb, 4 av 10 mottar jevnlig hjelp fra foreldrene sine, og hele 94 prosent har ikke studielånet som primærinntekt. Det er alvorlige signaler for kunnskapssamfunnet.

Studentene fikk en utfordring i revidert statsbudsjett. Vi har tatt denne utfordringen på strak arm og har mobilisert på en måte politikerne aldri har sett maken til. Det har gitt resultater. Venstre og KrF har flyttet studiestøtten fra midten til toppen av prioriteringslista fram mot budsjettforhandlingene.

Flere Frp-politikere og Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy vrir seg unna partipisken og går imot moderpartienes budsjettforslag. Alle krever nå 11 måneders studiestøtte fordi det er den viktigste forutsetningen for å realisere regjeringens ambisjoner for kunnskapssamfunnet.

Vi studenter gir ikke opp, vi jobber enda hardere, vi ser fremover og vi forventer at regjeringen skaper tidenes løft for det norske kunnskapssamfunnet. Det løftet heter 11 måneders studiestøtte.

Det er vanskelig for studenter i andre land også, men det vi ønsker er å studere på heltid istedenfor deltid. 11 måneders studiestøtte vil bety det, og det vil gi regjeringen et enormt konkurransefortrinn i en tøffere global kunnskapsøkonomi.