Har ikke livets rett

DEBATT: Med pressestøtte støtter vi noe som folk ikke ønsker til markedspris, og dermed noe som i utgangspunktet ikke har livets rett.

PRESSESTØTTE: Mange aviser over hele landet subsidieres i dag med over en kvart milliard skattekroner.

Debattinnlegg

Jørgen Gundersen
Medlem FrP og FpU

Aviser over hele landet subsidieres i dag med over en kvart milliard skattekroner. Hensikten med dette er å sikre mediemangfold. Dessverre er det slik at dette ofte virker mot sin hensikt.

Ikke livets rett

Subsidier er et snodig konsept i seg selv, som går ut på at folk skal være villig til å betale for et produkt med tvang (skatt) som de ikke er villig til å betale for frivilling i et åpent marked. Det vi støtter er med andre ord noe folk ikke ønsker til markedspris og dermed noe som i utgangspunktet ikke har livets rett.

Ved å holde liv i det gamle hindrer vi fremvekst av noe nytt, og det nye som vokser frem vil nødvendigvis være bedre ettersom det må være et produkt folk er villig til å betale av egen lomme for å få.

Hindrer nye aktører

For å kunne søke om pressestøtte må en i dag utgi avisen i et år, og det kan da kun søkes om støtte til det antall utgivelser en hadde forrige år. Dette betyr at det er svært vanskelig for nye aktører å etablere seg. Det er ikke det samme å selge aviser i et marked uten statsstøtte, som å selge aviser uten statsstøtte i et marked der alle konkurrentene får statsstøtte. Jeg tror mange av redaktørene i Norge som sier de ikke ville klart seg ute pressestøtte, legger feil scenario til grunn for sine påstander og beregninger.

Vi fratar altså potensielle nye aktører ikke bare muligheten til å komme inn i markedet i tomrommet som skapes av en konkurs, ved å forhindre konkursen. Vi hindrer dem å konkurrere på like vilkår i minst et år. Og dersom den nye aktøren må ta opp gjeld for å kompensere for de ulike vilkårene vil dette medføre en stor ulempe i mange år fremover.

Politiske interesser

Jeg tror flertallet av norske lokalaviser er produsert ut fra partipolitiske interesser. Det å holde liv i dem er derfor i aller høyeste grad et spørsmål om politiske interesser. Og det ville nok være på sin plass at Ap-politikere ble erklært inhabile i behandlingen av støtte til flere av avisene.

Når støtten fjernes

Hva skjer når vi så avvikler pressestøtten? Aviser som ikke kan klare seg uten statsstøtte går konkurs. Dette levner et vakuum i markedet i form av manglende tilbud til en etterspørsel som vil kunne fylles av nye produkter. De som ønsker å prøve seg i markedet kan kjempe om markedsandeler på like vilkår ettersom ingen av deres konkurrenter subsidieres. Dette skaper mer mangfold og bedre aviser.

På høy tid

Pressestøtten sikrer ikke mediemangfold, den opprettholder status quo og sørger for at medielandskapet fra 60-tallet består i en tid som for lengst har vokst i fra det. Jeg mener derfor at det er på høy tid at pressestøtten avvikles og aviser overlates til forbrukermakten.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg