Dette er en trussel mot den norske modellen

For få arbeidere er organisert. Nå må Stortinget øke fagforeningsfradraget.

Alle må bidra til at flere organiserer seg, mener innsenderen. Her er Sjømannsmonumentet pyntet med røde flagg i anledning 1. mai i år. Foto: Tor Høvik (arkiv)

 • Guro Fjellhaug
  Leder, Nito Hordaland
Publisert Publisert
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arbeidslivet i Norge er unikt, og den norske modellen er en stor suksess. Ansattes rettigheter blir ivaretatt, og bedriftene og storsamfunnet opplever få streiker og konflikter. Økonomien går godt og bidrar til sysselsetting og skatteinntekter. Den norske modellen er en garanti for norsk velferd.

En av de viktigste forutsetningene for den norske modellen er at arbeidstakere organiserer seg i fagforeninger. Derfor er det urovekkende at det nå er under 50 prosent som er medlem av en fagforening. Om ikke organisasjonsgraden øker, er Nito Hordaland redd for at vi kan oppleve en forvitring av den norske modellen.

Guro Fjellhaug, leder i Nito Hordaland – støttespiller for ingeniører og teknologer. Foto: Nito

Vi mener dette kan få alvorlige følger. Nasjonale kompromisser som pensjonsreformen, etter- og videreutdanningsreformen og IA-avtalen kan bli umulig å få til. Virksomhetene kan bli mindre omstillingsdyktige når arbeidsgiverne ikke har noen motpart å samarbeide med om endringsprosesser.

Oppsigelsesvernet kan bli svekket. Det kan bli færre fast ansatte og et større innslag av løsarbeid. Arbeidsmiljøloven kan bli svekket. Det kan bli flere streiker og et høyere konfliktnivå. Alle parter vil tape på denne utviklingen.

Derfor har vi alle et ansvar for å motvirke dette og å jobbe for en økning i organisasjonsgraden.

Nito, og sikkert andre fagforeninger, satser mye på å verve medlemmer og å danne bedriftsgrupper. Arbeidsgivere kan legge til rette for fagorganisering i sine virksomheter og styrke tillitsvalgtes innflytelse. Arbeidsgiverne kan òg bli medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.

Stortinget kan øke fagforeningsfradraget over skatteseddelen. I juni kom en rapport om den norske modellen (NOU 2021: 9). Den peker på at dette er av de tiltakene som sannsynligvis vil fungere best. Fagforeningsfradraget har stått i ro på 3850 kroner siden 2013.

Alle må bidra for at vi skal støtte opp om den norske modellen, noe rapporten klart og tydelig slår fast. Derfor stiller Nito Hordaland følgende spørsmål til våre stortingskandidater: Vil du bli med å støtte en økning av fagforeningsfradraget de neste årene?

Publisert
 1. Arbeidsliv
 2. Fagforening
 3. fagforeninger
 4. Nito

Les mer om dette temaet

 1. – Korona har vist at vi trenger fagforeningene

 2. – Ta ordentlig juleferie!

 3. Lønnsfrys for Norwegian-ansatte – fagforeninger reagerer på lederbonus

 4. LO-lederen krever nasjonale innkjøpsregler: Vil holde «useriøse» aktører ute

BT anbefaler

– Emma var en utrolig sprudlende og glad jente

Slik beskriver vennene 18-åringen som døde i skuterulykken.

LES SAKEN