Vi må tolerere mangfold

Vi legger ikke begrensninger på trosfriheten så lenge den ikke bryter med norsk lov.

IKKE ULOVLIG: Dersom vi velger en åpen, tolerant linje, som kommunen har gjort, kan vi ikke la være å leie ut lokaler til lovlige, offentlig støttede trossamfunn, skriver byråd Julie Andersland (V).

  • Julie Andersland
    Byråd for klima, kultur og næring (V)

Stine Strøm-Andresen fra Human-Etisk Forbund spør i BT 23.10 om det er greit at kommunen leier ut lokaler til religiøse organisasjoner

Les også

som praktiserer kjønnsdelt inngang

, slik tilfellet var da det ble arrangertId-feiring i Grieghallen tidligere i høst.

Jeg forstår at Strøm-Andresen stiller spørsmålet, men i praksis blir det en vurdering av om det er greit at kommunen leier ut lokaler til religiøse organisasjoner i det hele tatt.

Strøm-Andresen sier det selv i innlegget: Det er flott at kommunen stiller sine lokaler til disposisjon for ulike tros— og livssynssamfunn. Det innebærer derimot et møte med ulik praksis, tradisjon og kultur.

Hvordan vi møter det som oppfattes som annerledes og som utfordrer våre egne verdier er nettopp det som avgjør om vi virkelig er en by som tolererer mangfold.

Les også:

Les også

Egen inngang for kvinner?

Mange muslimske trossamfunn praktiserer en deling mellom menn og kvinner i tilknytning til religiøse seremonier, slik også flere kristne, jødiske og andre trossamfunn gjør. Det kan vi mene mye om, men det som er viktig for kommunen er at vi ikke legger føringer eller begrensninger på trosfriheten så lenge den ikke bryter med norsk lov.

Dersom vi velger en åpen, tolerant linje, som kommunen har gjort, kan vi ikke la være å leie ut lokaler til lovlige, offentlig støttede trossamfunn.

Jeg vil alltid hilse velkommen en diskusjon om religionens plass i samfunnet, men jeg ønsker ikke være byråden som går inn og styrer hvilke trossamfunn som har en religiøs praksis som gjør at de kan få leie kommunale lokaler, og hvilke som ikke har det.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg