Faktiske fakta om cruisenæringen

Innovasjon Norge har ingen annen agenda enn å bidra til at tall knyttet til cruisenæringen er transparente og tilgjengelige for alle.

860 KRONER: Statistisk sentralbyrå kartla cruisepassasjerenes direkte forbruk om bord på skipene i 2014. Det er helt korrekt at resultatet viste en omsetning per passasjer på 860 kroner per dagsbesøk, skriver Tor Johan Pedersen. Bård Bøe

Debattinnlegg

Tor Johan Pedersen
Fagspesialist cruiseutvikling, Innovasjon Norge

Innovasjon Norge utfører hvert år Turistundersøkelsen på oppdrag fra sin eier Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). I 2014 ble undersøkelsen utvidet til også å omhandle cruise som del av norsk reiseliv. Bak Turistundersøkelsen står Innovasjon Norge, Nærings- og fiskeridepartementet og Statistisk sentralbyrå. Ingen av disse er del av cruisenæringen, slik Svein Larsen feilaktig hevder i sin kronikk i BT 22. juli.

Norsk cruisenæring består primært av privateide selskaper som baserer sine inntekter, i større eller mindre grad, på cruisetrafikk til Norge. Innovasjon Norges mål med Turistundersøkelsen, samt kartlegging av tall og fakta rundt cruisenæringen, handler utelukkende om å bringe fakta til torgs. Innovasjon Norge har ingen annen agenda enn å bidra til at tall knyttet til cruisenæringen er transparente og tilgjengelige for alle – også media. Korrekte tall og fakta er det aller beste utgangspunkt for et offentlig ordskifte, og Innovasjon Norge ønsker med sin nøytralitet, innsikt og tall å bidra til nettopp det.

Om cruisenæringen selv leser et potensial for drift og ekspansjon ut av faktagrunnlaget er det positivt, all den tid Innovasjon Norges mandat er å bidra til å skape næringsaktivitet i Norge, men nei, vi er ikke cruisenæringen. Statistisk sentralbyrå kartla cruisepassasjerenes direkte forbruk om bord på skipene i 2014. Det er helt korrekt at resultatet viste en omsetning per passasjer på 860 kroner per dagsbesøk. Passasjerene ble spurt om bord på skipet etter at de hadde vært på land og rederiets andel av forhåndskjøpte utflukter ble trukket fra dette beløpet. Undersøkelsen ble gjennomført på en rekke store og mindre cruisedestinasjoner langs hele Norges kystlinje, for å kunne gi et så nøyaktig bilde som mulig. Undersøkelsene Larsen viser til ble utført i tidsrommet 2010-2012, kun i Bergen.

Det brukes nøyaktig samme metodikk for å kartlegge cruise som for landbasert turisme i Turistundersøkelsen. Innovasjon Norge benytter tilsvarende modeller og krav til rapportering av reiselivstall som en rekke sammenliknbare land globalt.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg