Dyre pensjonister

Pensjonistene har kommet godt ut med denne regjeringen. Altfor godt.

Publisert:

FÅR STADIG MER: Til tross for at de fleste pensjonister er svært velstående, har regjeringen brukt milliarder på å øke pensjonsutgiftene, skriver Sondre Hansmark Persen (V). Scanpix

Debattinnlegg

Sondre Hansmark Persen
3. kandidat, Hordaland Venstre

Er du en av dem som tror at pensjonister har dårlig råd? At de gang på gang er taperne i de årlige statsbudsjettene? Ramaskrikene er ofte ikke til å tåle når noen antyder at vi bør prioritere annerledes enn å skru opp pensjonsutgiftene år etter år.

Sannheten er at pensjonistene er blant gruppene i samfunnet med høyest inntekt, størst formue og lavest gjeld. I tillegg er de aller fleste pensjonister fornøyd med egen kjøpekraft. Mellom 2006 og 2016 økte gjennomsnittspensjonen med nesten 60 prosent, mens vanlige arbeidstakere opplevde en lønnsvekst på 47 prosent.

Les også

Uforståelig at eldre skal ha dårligere økonomi

Samtidig blir stadig flere barn fattige. Barn som ikke har råd til å delta på fritidsaktiviteter, og som ikke får de samme mulighetene i livet som alle andre. Spesielt er det innvandrerbarn og barn av foreldre med lav utdanning som kommer dårlig ut av fordelingsstatistikken. Det er dypt urettferdig.

Vi blir flere og flere eldre. I 1970 var det fem aktive yrkesaktive pr. pensjonist. I 2060 vil tallet være 2,5. Det er dypt bekymringsfullt, og er et varsku til politikere om at inntektsveksten til alle pensjonister ikke kan fortsette som før. Det er rett og slett ikke bærekraftig på sikt, og det tar penger fra dem som trenger det aller mest.

Det betyr at vi blir nødt til å ta en del grep for fremtiden før det er for sent. Denne regjeringen har ikke klart den oppgaven. Til tross for at de fleste pensjonister er svært velstående, har regjeringen brukt milliarder på å øke pensjonsutgiftene. I tillegg har mange pensjonister mange særfordeler. De betaler kun halv pris på offentlig kollektivtransport, en rekke kulturtilbud, og ofte slipper de billig unna hos frisøren også. Sistnevnte har ikke staten noe med å gjøre, så det står for frisørenes regning. Samtidig har man denne stortingsperioden tatt ut svimlende store summer av Oljefondet, som skal komme fremtidige generasjoner til gode.

Til tross for at de fleste pensjonister er fornøyd med egen inntekt, later interesseorganisasjonene til pensjonistene som om de fleste ikke engang har råd til varme måltider. Det maler et fullstendig galt bilde, og er med på å forsure den politiske debatten.

Har du meninger? Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!

Les også

Uansvarlige pensjonistmilliarder

Det finnes nok av mennesker som sliter med å få endene til å møtes, og som starter livet med et dårligere utgangspunkt enn resten. Det er disse menneskene som må høres, men de skriker sjeldent høyt.

I budsjetter må man gjøre prioriteringer. Vi må sørge for at alle får en pensjon de kan leve godt av, men vi skal samtidig løfte dem som trenger det aller mest. Å stadig gi mer til det aller rikeste segmentet av befolkningen, er uholdbart når både oljeinntekter og sysselsetting går ned, mens antall eldre går opp.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg