Når minuttene teller

Mange vet kanskje ikke at helikoptrene mangler noe helt elementært: De kan ikke frakte politifolk.

KLART FOR NYE: I årets forslag til statsbudsjett kommer det midler til å kjøpe kraftigere politihelikoptre, skriver Peter C. Frølich. Scanpix

Peter C. Frølich
Stortingsrepresentant (H)

Hvilket helikopter var først på Utøya? Var det Forsvarets? Politiets? Luftambulansens? Svaret er NRKs TV-helikopter.

For meg har dette vært det kanskje grelleste eksempel på hvordan beredskapen sviktet den 22. juli 2011. Det er også et bevis på hvor mangelfull helikopterstrukturen har vært. Politiet har riktignok hatt helikoptre til disposisjon lenge, og østlendinger kan med jevne mellomrom se dem fly over himmelen. Men mange vet kanskje ikke at helikoptrene mangler noe helt elementært: De kan ikke frakte politifolk.

For å sette det på spissen, er dagens politihelikoptre som dyre og avanserte overvåkningsdroner å regne. Inntil nylig kunne de ikke en gang tjene som plattform for politiets skarpskyttere.

Les også

BT mener: «Landets beredskap må på fote, før det er for sent»

Mange vet kanskje heller ikke at helikoptrenes rekkevidde er så kort at de ikke kan fly fra Oslo til Bergen eller Stavanger, men må mellomlande på Torp for fylle bensin. Hvis en akutt situasjon oppstår utenfor Oslo-området, må altså politiets beredskapstropp sette seg på ruteflyet fra Gardermoen.

Dette rydder regjeringen nå opp i. I årets forslag til statsbudsjett kommer endelig midler til å kjøpe kraftigere politihelikoptre, som kan nå lengre og frakte tungt bevæpnet politi rett inn i akutte situasjoner. Dette vil drastisk redusere beredskapstiden. Det kan være forskjellen på liv og død om en katastrofe skulle inntreffe igjen.

Likevel er det fortsatt et stykke igjen til fullgod helikopterdekning over hele Norge. Regjeringen jobber derfor med å få på plass avtaler og beredskapsrutiner med andre helikopteraktører. Om en krise skulle inntreffe langt fra Oslo, må vi fortsatt belage oss på at gode krefter kan stille opp med helikopterhjelp, enten de tilhører Forsvaret, redningstjenesten, private selskaper eller lostjenesten.

I vårt langstrakte land er det heller ikke mulig å ha full beredskap på hvert nes og i hver fjord. Det er ofte de lokale, praktiske løsningene som virker når det virkelig brenner. Det så vi da hverdagsheltene langs Tyrifjorden kastet seg i båtene sine og dro i retning kuleregnet for å redde liv, eller da brannfolkene overmannet den afrikanske knivdesperadoen på bussen fra Årdal. Når det smeller, gir jeg blanke i hvilken farge man har på uniformen. Da må alle mann på dekk og bidra, enten det er snakk om private helikoptre eller helikoptre tilhørende andre statlige etater.

Gjørv-kommisjonen ba om tre nye, kraftigere politihelikoptre. Dette leveres nå.

Send oss dine meninger til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg