Det alternative blikket kan redde liv

Mitt møte med alternativ behandling har vært veldig helbredende.

Publisert: Publisert:

JA TAKK, BEGGE DELER: Vi trenger både skolemedisinens forskning og alternativbransjens vidsyn, mener Siri Ansok. Foto: Privat

Debattinnlegg

Siri Ansok
Møhlenpris, Bergen

Det er fint at innholdet i Shaman Dureks bok diskuteres, og at folk som har negative erfaringer med alternativ terapi får komme frem med sine historier. Men da må det også være rom for at jeg kan fortelle om mine gode erfaringer med såkalt alternativ terapi.

Mitt møte med alternativ behandling har vært viktig, og veldig helbredende. Det sterkeste og viktigste for meg har vært å bli møtt som et helt menneske, kropp og sjel.

Det kan være i møte med en genuin yogalærer, det kan være i en sterk og respektfull samtale med en healer, eller det kan være en time hos en pusteterapeut. Noen ganger kan det være mannen i gaten eller venner som har et åpent blikk, som kan favne alt det jeg er; det jeg tror på, det jeg har gått gjennom, ressursene mine.

De har bare vært der, lyttet, hatt respekt og ydmykhet, uten å sette noen diagnose eller merkelapp, komme med noen oppskrift eller sende håpet ut døren.

Jeg har også bekjente som har vært alvorlig syke, blant annet av kreft, som har beskrevet møtet med skolemedisin så begrensende at de har kalt det et overgrep. Det handler om måten man blir sett på. At vi i de mest sårbare øyeblikk av vårt liv, når vi svever mellom liv og død, eller er psykisk svært på grensen av det vi makter, blir møtt med et system, en diagnose, en medisin.

Mange har kanskje fått den beste fysiske hjelp som er å oppdrive i dag, men det å ikke bli sett som et helt menneske når du er på ditt mest sårbare, kan gjøre så vondt at noen altså kaller det overgrep.

Jeg tør påstå at blikket som ser hele mennesket kan redde liv. Og jeg har møtt dette vidsynte blikket noen ganger i skolemedisinens verden, og mange ganger i den alternative verden. Det er viktig!

Det skal være lov å være kritisk til hva som står i Shaman Dureks bok, det er viktig å ta de debattene. Men hetsingen av ham og alternativbransjen er skremmende.

Vi skal ikke glemme at vi for 2000 år siden korsfestet en mann fordi han var healer og annerledes, og som den gang truet det bestående. Truet regler og forskrifter. Selv om vi ikke korsfester folk i dag, kan det minne om en korsfestelse, den hetsingen og latterliggjøringen jeg ser i aviser og medier rundt omkring.

Personlig tror jeg veien å gå er å innse at vi trenger begge verdener. Vi trenger skolemedisinen, som med sine gode medisiner og forskningsresultater kan hjelpe oss i sykdom. Men vi trenger også alternativbransjens vidsyn, gode tid, og evne til å se hele mennesket.

De finnes strålende mennesker i begge bransjer! Kunsten er kanskje å se at det finnes mange veier til samme mål. Selv om du velger en helt annen vei enn meg, kan det være et riktig og godt valg for deg, og du har min fulle respekt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg