Næringsrådets tunnelsyn

Bergen Næringsråd bør slå ring om utredningskravet for tunnel- og dagløsning med samme grundighet.

Publisert: Publisert:

TUNNEL: En tunnelløsning gjennom sentrum vil trolig få innslag i Peter Mozfeldts gate, ikke ved jernbanestasjonen, skriver innsenderne. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Kim F. Lingjærde, styreleder Stiftelsen Bryggen, Petter Visted, styreleder Bryggens Venner, Lars-Jørgen Dahl, styreleder Fortidsminneforeningen, avd.Hordaland,

Bergen Næringsråds engasjement for Bybanen til Åsane synes å ha stoppet opp ved kunnskapen fra 2014. To kommunevalg har drevet prosessen fremover.

Næringsrådet rop i skogen ledsages av en liste med referanser. Det er interessant å trekke frem Nice. Banen er vellykket, siden den løser et samferdselsproblem, men her ble fase to lagt under jorden for å få en effektiv betjening av bysentrum og å ta vare på antikvariske verdier.

Les også

Bergen Næringsråd: – Bybanen i tunnel vil være en ulykke for Bergen

Referansen til Oslo er artig, sannsynligvis fordi det går en trikkelinje foran Rådhuset. Da ser man bort fra at Oslos kollektive hjerte pumper under jorden i form av t-banen.

Stiftelsen Bryggen, Bryggens Venner og Fortidsminneforeningen, avd. Hordaland har stått bak tre utredninger det siste året, hvorav en samfunnsøkonomisk analyse av dagløsningen.

Den er særlig interessant for næringsrådet, da en av effektene av dagløsningen er skaden som påføres næringsdrivende i sentrum under anleggsperioden på seks år. Bybanens dagløsning krever mer enn å legge skinner på gammel brostein.

Det er stopp og tunnelinnslag i Peter Motzfeldtsgate som er aktuelt, ikke ved jernbanestasjonen, slik Bergen Næringsråd skriver. Denne løsningen vil nå brukere i noen av Bergens mest befolkede områder. Tidsbesparelsen gir stor samfunnsøkonomisk gevinst og bidrar til økt bruk.

Bergen Næringsråd bør slå ring om utredningskravet for tunnel- og dagløsning med samme grundighet. Det fortjener byen og medlemmene de tjener.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg