Folkeveksten er ikke bærekraftig

Norge bør bruke mer bistandsmidler på familieplanlegging.

Publisert: Publisert:

ØKNING: På knappe 30 år vil verdens befolkning øke med 2,2 milliarder mennesker. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Debattinnlegg

John Ludvig Larsen
Paradis

En stor del av verdens flyktninger flykter på grunn av endrede klimatiske forhold, blant annet med vekslende perioder av tørke og økt nedbør, som igjen fører til oversvømmelse og flomskader.

Imidlertid har norske medier tydelig berøringsangst overfor en en av de viktigste årsakene til dette, nemlig den ukontrollerte veksten i befolkning som særlig rammer de fattigste og mest sårbare land i verden.

FNs prognose for folkevekst viser en økning av verdens befolkning på 2,2 milliarder innen 2050, og av afrikanske land vil 15 av dem på den tiden ha doblet sitt folketall, ifølge FNs medianprognose.

En slik utvikling er ikke bærekraftig, heller ikke i et klimaperspektiv. Det lureste Norge kan gjøre i den sammenheng er å bruke en vesentlig del av sitt bistandsbudsjett på omtrent syv milliarder kroner til familieplanlegging og prevensjonsmidler i de respektive områdene.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg