Det er ikke moralisme å ønske flere heltidsstillinger

Jeg snakker ikke om de som jobber deltid grunnet omsorg for barn, sykdom eller utdanning.

FLERE I ARBEID: Når inntektene fra olje og gass avtar, kan kvinner være velferdsstatens redning, mener Anne-Kari Bratten. Hun er administrerende direktør i Spekter. Braastad, Audun / NTB scanpix

Debattinnlegg

Anne-Kari Bratten
Administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

På lederplass i BT 10. januar blir jeg beskyldt for å avspore en viktig debatt om deltidsarbeid, når jeg tar til orde for at alle som er friske og uten omsorgsforpliktelser bør jobbe heltid.

Flest mulig i heltidsjobb er bra for samfunnet. Vi trenger all den arbeidskraften vi kan få, dersom vi fortsatt skal ha dagens gode velferdsordninger. Ikke minst er det viktig for den enkelte kvinnes økonomiske selvstendighet.

Min agenda har altså vært å påpeke at det er godt dokumentert av Statistisk sentralbyrå at 90 prosent av deltidsarbeidet er frivillig, og vi vet en del om årsakene. Jeg utfordrer verken de som jobber deltid grunnet omsorg for små barn, er syke, eller under utdanning.

Men den tredelen av de deltidsansatte som sier det er andre grunner til at de jobber deltid, skulle vi gjerne hatt mer til stede i arbeidslivet.

Les også

Moralisme får ingen ut i arbeid

BTs leder tar videre feil når det hevdes at en stor andel deltidsarbeid skyldes at arbeidsgiverne nekter heltid. Ti prosent er ikke en stor andel. Jeg er imidlertid enig i at arbeidsgivere bør gjøre alt de kan for å tilby hele stillinger til de som ønsker det, også fordi heltid er best for kompetanse og kontinuitet rundt tjenestene.

Derfor bør arbeidsgivere bør være mye kjipere med å akseptere deltidsstillinger.

I Helse Vest er det for eksempel vedtatt en policy om at de som ønsker det, skal få hel stilling. Helse Bergen har de siste årene fått nasjonal oppmerksomhet for sine tiltak for å øke heltidsandelen, blant annet gjennom prosjektet med traineestillinger for sykepleiere ved sykehuset.

At BT mener jeg «går som en elefant i en porselensbutikk» for stå for lederens regning.

Mitt poeng er at skal vi fortsatt kunne ha en av verdens beste velferdsordninger i Norge, må flest mulig jobbe heltid. Det er en del av samfunnskontrakten at vi alle bidrar med det vi kan av arbeidsinnsats. Institutt for samfunnsforskning har dokumentert at Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) kunne vært 2300 milliarder større dersom sysselsettingen var like høy for kvinner som for menn.

Kvinner vil dermed være velferdsstatens redning når inntektene fra olje og gass avtar. Slike perspektiver og utfordringer har ingenting med moralisme å gjøre.

Les også

Vil stoppe deltidskulturen