Bergen bør søke om å få bli europeisk kulturhovedstad i 2028

Hvis Bergen skal søke om europeisk kulturhovedstad, bør vi ikke vente

Publisert: Publisert:

JA TIL 2028: Sjef for kulturhuset USF Verftet, Ivar Chelsom Vogt, mener Bergen bør søke om å bli kulturhovedstad snarest. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Debattinnlegg

Ivar Chelsom Vogt
Kulturhussjef, USF Verftet

Kulturredaktør i BT, Frode Bjerkestrand, lanserte ideen om at Bergen igjen skal søke om status som europeisk kulturhovedstad i BT 13.02. Hvis det er slik at det er en ledig plass som kulturhovedstad allerede i 2028 burde Bergen søke om denne statusen omgående.

Les også

Les kommentaren: Bergen bør bli europeisk kulturhovedstad igjen

Da kan vi hente ut to fordeler: Det er tilstrekkelig tid til å planlegge et godt prosjekt – og det er ikke lengre frem i tid enn at prosessene frem mot året kan være en drivkraft og gi kulturmiljøet en umiddelbar energi i årene frem mot 2028.

Bergen har på sett og vis en kulturfestival gående året rundt. Vi har et kulturliv som leverer kunstopplevelser og produksjoner av internasjonal kvalitet så å si daglig innen alle sjangre og uttrykksformer.

Kan statusen som kulturhovedstad være med og synliggjøre de aktørene som allerede arbeider året rundt i Bergen enda bedre?

Det som er unikt for Bergen, er det som vil gi Bergen oppmerksomhet internasjonalt. Her er det kort vei og god kommunikasjon mellom folk i de ulike miljøene. Vi har vi solide kunstnere, institusjoner, festivaler, arrangører og produksjonsmiljøer innen musikk, teater, dans, arkitektur, design, dataspill osv.

Les også

Kulturhuset Forum åpner i sommer

Kan årene frem mot 2028 brukes til å styrke miljøene, styrke samspillet, skape gode vilkår for nye kunstnere og kulturnæring og være et felles løft for byen?

La kulturbystatusen være anledningen som ansporer til et enda større rom for eksperimentering og nyskaping, prøving og feiling, slik at vi i Bergen er med å drive kunsten og kulturnæringene fremover.

Vi bør satse på de varige resultatene en slik status kan gi og ikke kun tenke hyperaktivt kulturår der antallet arrangementer betyr mest.

La oss bruke et kulturbyår til å etablere en felles markedsføring av kulturbyen Bergen som kommer kulturlivet til gode, og som i tillegg sidestiller kultur og natur i reiselivsbransjens branding av Bergen. Dette vil styrke publikumsgrunnlaget for kulturen og sikre arbeidsplasser også i reiselivsnæringen.

Les også

Debatt: La kunstnerne bygge kulturhovedstaden

Innen 2028 bør flere av de viktige arenaprosjektene for kulturlivet være realisert og kanskje er kulturhovedstadsstatus det vi trenger for å gi prosjekter kraft og fart fremover.

Kulturbyåret i Århus 2017 var en suksess, og byen kom styrket ut av prosjektet. Århus er en by med et kulturliv som på mange måter er sammenliknbart med Bergen og vi har alle forutsetninger for at Bergen 2028 kan være like viktig for Bergen.

Hvis Bergen skal søke om europeisk kulturhovedstad, bør vi ikke vente. Da bør 2028 være målet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg