Ta ansvar for «Helge Ingstad»!

DEBATT: Trenger Forsvaret et spark i skinnleggen?

VIS MER: «Helge Ingstad» skal opp og ut av sjøen, men her er det potensial til å ta ansvar på en enda bedre måte. Forsvaret må gi oss noen å tilgi, skriver innsenderen.

Paul S. Amundsen
  • Tomas Stenevik
    Sjømann og student

Forsvaret nevner i reklamevideoene sine at de «søker de som ønsker å bære ansvar», og ord som «ansvarsglede» står sentralt. De tar ansvar for å beskytte landet og er den militære delen av den norske statsmakt.

Men hvem tar ansvaret for KNM «Helge Ingstad»? Hvem sier at de beklager på det sterkeste? Hvem tar ansvar for at det potensielt kunne omkommet 137 mennesker? Hvem tar ansvar for at 99,4 millioner liter med råolje kunne ha forurenset den vakre vestlandskysten?

Det er hårreisende å tenke på det potensielle utfallet. Jeg er sjeleglad for at ingen liv gikk tapt, og at det «bare» er materielle skader for omtrent fire milliarder kroner.

Uavhengig av hva en måtte mene eller hva rapporter vil vise, er det begått en tabbe av dimensjoner. En feil som vi alle skulle ønske aldri hadde funnet sted. Da er det desto viktigere at noen reiser seg og tar ansvar for hendelsen.

Tomas Stenevik

Privat

Så hva gjør dere da, vårt kjære forsvar? Dere som er et hovedsenter for dannelsen av så mange norske kvinner og menn, hva skjer nå? Vi vet det tekniske svaret. «Helge Ingstad» skal opp og ut av sjøen, men her er det potensial til å ta ansvar på en enda bedre måte.

En mulighet er å følge tidligere brigadesjef Arne Prans gode eksempel da han reiste seg og tok ansvar for de 16 soldatene som gikk bort under øvelsen i Vassdalen i 1986. «Jeg tok ansvar fordi jeg var sjef. Det var slik jeg mente det skulle være», sa han i et intervju med NRK i 2016.

Hva med at Forsvaret tar sitt ansvar for situasjonen gjennom å be familier, pårørende og Norge om tilgivelse? Når man ber om tilgivelse, inviterer man det norske folk til å gi en respons. En respons som inviterer til forsoning og tilgivelse.

Forsvaret, gi oss noen å tilgi. Vær gode forbilder når det gjelder å ta ansvar. Gi Norge et nytt Arne Pran-eksempel!

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg