Hordfast må bygges snarest

Mellom Jæren og Nordhordland bor det 400.000 arbeidstakere som alle kan bli en del av et solid, sammenhengende arbeidsmarked.

Publisert: Publisert:

JA TAKK: Innsenderen ønsker seg en bro som vil kutte reisetiden mellom Bergen og Stord til 45 minutter. Illustrasjon: Statens vegvesen

Debattinnlegg

Henrik Engevik Hatlevik
Leder, Stord Unge Høyre

Hordfast vil gi en reisetid på 45 minutter mellom Stord og Bergen. Dette er en reduksjon på hele 80 minutter. Ikke bare er det praktisk, men Hordfast vil føre til både vekst i både næringslivet, arbeidsmarkedet og økonomien.

Slik Hordfast er planlagt vil bilveien bestå av en firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. I tillegg til effektiviseringen i reisetid, har dette en positiv miljøgevinst. Biler i jevn fart slipper ut mindre miljøskadelige gasser enn biler i varierende fart med stopp. Typisk for dette er tomgang i fergekø og varierende akselerasjon på dårlige veier.

Med broen vil man få levelig pendletid mellom Bergen og Leirvik sentrum, og det vil bli enklere for arbeidstakere i distriktene å ta jobb i byen – og omvendt. Dette skaper vekst i et helt nytt arbeidsmarked, noe som er positivt for både arbeidstakerne, bedriftene og samfunnsøkonomien.

VIKTIG: Jeg har lenge sagt med et glimt i øyet at Hordfast er et så viktig prosjekt med så stor gevinst for samfunnet at om jeg så må begynne å bygge broen over fjorden med mine egne hender, så er jeg villig til å gjøre det, skriver Henrik Engevik Hatlevik (H). Foto: Privat

Professor Frank Aarebrot beskrev i et intervju i 2017 med Os og Fusaposten at de små samfunnene og distriktene ligger som perler oppover vestlandskysten, og at Hordfast vil binde disse perlene sammen på en snor som sikrer handel og andre utvekslinger mellom alle disse.

Fra Stavanger i sør til Måløy og Florø i nord har vi alt fra den svært lønnsomme oljenæringen til klippfisknæringen som selger fisk til blant annet Italia og Spania. Det å binde sammen et nettverk av disse næringene vil forme en ekstremt sterk og lønnsom vestlandsregion. Mellom Jæren i Sør og Nordhordland i nord bor det 400.000 arbeidstakere. Med Hordfast kan alle disse arbeidsplassene bli et solid, sammenhengende arbeidsmarked.

Les også

BT på leiarplass: - Hordfast er ei langsiktig investering

Et fergefritt E39 gjennom hele fylket vil også føre til en mye mer forutsigbar og stabil ferdsel for de reisende. I starten av januar 2019 har vi fått bekreftet, gjennom nesten daglige, innstilte fergeavganger på grunn av defekte ferger, dårlig vær og forsinkelser i produksjon av nye fartøy, at ferger ikke alltid er til å stole på.

Hordfast blir høyt prioritert av Regjeringen, og i Nasjonal Transportplan ligger det inne til sammen 19 milliarder kroner for perioden 2018–2029 til bygging og finansiering av prosjektet. Statsminister Erna Solberg har uttalt at byggestart av Hordfast innen 2022 er realistisk dersom kostnadene kan reduseres.

Sommeren 2017 la Statens vegvesen ut en prognose som viste at prosjektet da ville ha en prislapp på 35 milliarder kroner. Arbeidet med å få kostnadene til å synke er fortsatt i full gang, og Statens vegvesen antyder allerede nå at man kan komme under en pris på 30 mrd. kroner.

Jeg har lenge sagt med et glimt i øyet at Hordfast er et så viktig prosjekt, med så stor gevinst for samfunnet, at om jeg så må begynne å bygge broen over fjorden med mine egne hender, er jeg villig til å gjøre det. Jeg håper på det sterkeste at jeg får være med på starten av dette store og viktige byggeprosjektet. Og det snarest.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg