Vi trenger en «røykelov» for klimaet

DEBATT: Hvorfor ser vi ikke advarsler på alle bensinstasjoner, flyplasser og cruiseskipsterminaler?

KLAR BESKJED: Klimasyndere bør advares på samme måte som røykere, mener innsenderen. Vidar Ruud / NTB scanpix

Debattinnlegg

Rolf Pedersen
Pensjonert lege, Fana

Moder jord er syk med høy feber! Trekker man en parallell til mennesker med høy feber, kan det være uttrykk for blodforgiftning, som ubehandlet vil kunne føre til multiorgansvikt (nyrer, lunger, hjerte m.m. svikter) og død i løpet av timer. Dersom man ikke umiddelbart setter inn alt av tilgjengelig behandling hos en slik pasient, vil man bli beskyldt for uforsvarlig pasientbehandling. Derfor har flere sykehus innført spesielle behandlingsforløp for disse pasientene. Tiden fra sykdommen oppstår til effektiv behandling settes inn, er kritisk for et vellykket resultat.

Hvordan er det da mulig å behandle en livstruende tilstand hos vår egen planet på en mindre aggressiv måte? Istedenfor å behandle, påfører vi pasienten stadig mer skade. Dette er intet mindre enn en forbrytelse mot menneskeheten, og må ikke få fortsette.

Til overmål leser vi om at vårt eget Equinor har lovet å bore 3000 brønner de neste ti årene for å få mest mulig olje og gass fra norsk sokkel. Dette fremstilles i mediene som «glad-nyhet»! Imens dopes vi ned med økt (CO₂-finansiert) kjøpekraft, velferdsordninger, sosiale medier og reality-TV.

Les også

Les også: Tre av ti vil spise mindre rødt kjøtt

Kan vi virkelig se hverandre, våre barn og barnebarn i øynene å si at det er OK? At vi gjorde alt vi kunne? At vi ikke visste? Svaret er åpenbart NEI. Vi må alle våkne opp. Ingen kan lure seg unna konsekvensene av global oppvarming. Ingen kan kjøpe seg fri. Dette er hasardspill med bare tapere. I potten ligger våre barn og barnebarn og vår egen velferd. Er vi virkelig villige til et slikt offer? Svaret burde gi seg selv.

Det er nærliggende å trekke paralleller til røykeloven. Røykeloven ble innført i 1988 og utvidet i 2004 til også å gjelde alle serveringssteder. Røykeforbudet ble fulgt opp med advarsler på sigarettpakkene om potensielle helsefarer ved å røyke. Bakgrunnen var forskningsbasert kunnskap om de alvorlige helseproblemene røyking kunne medføre for enkeltindivid, familie og samfunn – med økt sykelighet, unødvendige dødsfall og økte helsekostnader. Sigarettrøyking har aldri vært en trussel for menneskeheten eller klima. Likevel ble det brukt mye politisk kapital den gang.

Nå står vi overfor en mer enn godt nok dokumentert klimakrise med potensielt kolossale menneskelige lidelser, hinsides den skaden sigaretter kan påføre oss. Hvorfor ser vi da ikke, på lik linje med røykeloven, advarsler på alle bensinstasjoner, flyplasser, cruiseskipsterminaler m.m. om at fortsatt ukontrollerte CO₂-utslipp vil få katastrofale konsekvenser for moder jord? Hvorfor er det ingen lovforslag som adresserer dette?

For å sitere Bob Dylan: «The answer is blowing in the wind».