• ENDRING: Vi treng ikkje sjå lenger enn til Folgefonna. Buarbreen er ein av brearmane på Folgefonna som har smelta mykje attende dei siste tiåra. Om få år vil ikkje nedre del av breen henge saman med platået over, og heile breen vil forsvinne, skriv innsendaren. FOTO: Jostein Bakke

Vi held på med eit gigantisk eksperiment vi ikkje veit utfallet av

Endringane vi ser no, er så raske at vi aldri før har sett noko liknande.