Hensynet til de sårbare er viktigst

Vi er glad for at et stort flertall på Stortinget sier nei til legalisering av narkotika.

Publisert:

LEGALISERING: Grunnen til at vi ikke støtter kravet om å åpne for lovlig salg av narkotiske stoffer, er at vi frykter økt aksept, økt tilgjengelighet, økt bruk og dermed også økte skader, skriver generalsekretæren i Actis. Bildet er fra en demonstrasjon for legalisering av cannabis i 2001. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Per Gunnar Dahl
Generalsekretær, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Nestleder i Hordaland Unge Venstre, Mathias Reistad, mener Actis er fastgrodd i fortiden fordi vi ikke støtter hans krav om å åpne for lovlig salg av narkotiske stoffer. Også en rekke andre tilhengere av legalisering har omtalt temaet.

Grunnen til at vi ikke støtter kravet, er at vi frykter økt aksept, økt tilgjengelighet, økt bruk og dermed også økte skader. Denne bekymringen har god støtte i forskningen. Cannabis, LSD og MDMA er ikke harmløse stoffer, selv om man kontrollerer og regulerer dem. De medfører risiko for ulykker, psykiske problemer og avhengighet selv om de selges på et statlig monopol.

Reistad argumenterer med aldersgrenser og monopolordning, men ingen av delene klarer å hindre unge i å få tak i de lovlige stoffene alkohol og tobakk. Tilgangen på stoffene gjenspeiler hvor lett de er
tilgjengelige i samfunnet generelt.

Studier blant ungdom er entydige på at alkohol og tobakk er lettere tilgjengelig enn cannabis – for ikke å snakke om andre illegale stoffer.

Les også

Trå litt mer varsomt, Actis

Norge har allerede et omfattende hjelpeapparat for personer med rusproblemer. Rusmisbrukere har pasientrettigheter som utløser rett til behandling. I dag er det nesten 30.000 pasienter i tverrfaglig spesialisert behandling, mer enn 7000 er i legemiddelassistert behandling. Norge er i verdenstoppen på skadereduksjon, og vi har en rekke lavterskeltilbud rettet mot denne gruppen. Det er det grunn til å være stolt av.

Vi har forventninger til at den kommende rusreformen vil ta nye positive steg. Blant annet ved at personer med rusproblemer ikke skal få bøter eller fengsel for bruk og besittelse av narkotika, men møtes med helsehjelp.

Personer med rusproblemer vil etter all sannsynlighet begå annen type kriminalitet. Derfor jobber Actis for økt bruk av alternative reaksjonsformer, slik som ungdomskontrakter, narkotikaprogram med domstolskontroll og behandling i stedet for soning.

  • Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Rusmestringsenhetene i fengsel må bygges ut, og ettervernet for å hindre tilbakefall etter behandling må styrkes. Vi ønsker å videreføre overdosestrategien for å hjelpe de mest sårbare, og få på plass et bedre og mer tilpasset ettervern som kan hindre at flere dør etter endt soning eller behandling.

En vellykket ruspolitikk handler om at færrest mulig skal rekrutteres til bruk, samtidig som at de som har problemer må møtes med best mulig helsehjelp. Vi er glad for at et stort flertall på Stortinget støtter dette, blant annet ved å si nei til legalisering av narkotika.

  • Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.
Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg