Kan det tilrettelegges for tryggere sykling?

Uten en klargjøring av «spillereglene», vil mange av oss fortsatt foretrekke å sykle i veibanen.

Publisert: Publisert:

TYDELIG: I Tromsø markeres vikeplikten både i veibanen og med skilting. Slik bør vi gjøre det også i Bergen, mener innsenderen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Finn Gunnar Nielsen
Bergen

I BT søndag 26. august uttaler overbetjent Atle Olav Heradstveit at syklistene må ta det roligere og være forsiktige der de vet det er farlig. Det er nokså selvsagt for erfarne syklister.

Men farlige situasjoner opptrer ikke utelukkende på grunn av syklister og bilisters atferd i trafikken. Situasjonene opptrer spesielt der vikepliktsreglene er uklare, eller ikke tydelig skiltet. For eksempel der sideveier krysser sykkelfelt langs hovedvei.

I Tromsø tar de nå tak i dette problemet og markerer vikeplikt både i veibanen og med skilting. Dette er et eksempel til etterfølgelse her i Bergen, ikke som et akutt-tiltak, men som en systematisk markering av reglene som gjelder.

Uten en slik klargjøring av «spillereglene» mellom syklister i sykkelfelt eller på kombinerte sykkel-gangveier og kryssende trafikk, vil mange av oss fortsatt foretrekke å sykle i veibanen. Der er reglene klare, men mange bilister lar seg irritere. Og irriterte trafikanter fremmer sjelden sikkerhet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg