Grønt skifte i den blå åkeren

Jeg tror Grieg Seafood gjør klokt i å se muligheter istedenfor begrensinger i bærekraftig teknologi. Alternativet er at andre aktører gjør det.

Publisert:

FAMILIEBEDRIFT: Datter Nina Grieg og far Per Grieg i Grieg Seafood. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Reidar Staalesen
Leder i Bergenhus Arbeiderparti

I Bergens tidende den 16. november ble oppdrettsnæringen belyst i leder og en Sysla-artikkel. I lederen skrev BT at fremtidens havbruk er lukkede anlegg i sjø eller på land, da med tanke på rømning, lus og utslipp: «Slike anlegg kan få bukt med alle miljøproblema næringa slit med: lakselus, rømming og utslepp».

I artikkelen, uttrykte Grieg en motvilje mot denne teknologien, da den kan flytte produksjon nærmere markedene.

Ap gikk i vårt fylkestingsprogram til valg på å arbeide for at fiskeoppdrett skulle foregå i lukkede anlegg. Og i den nylig vedtatte kystsoneplanen legges det nettopp opp til at vekst bør foregå i lukkede anlegg eller teknologi som løser rømming og spredning av lakselus. Skal næringen utvikle seg i vår region haster det med å få tatt i bruk ny bærekraftig teknologi. Da vår region lyser rødt i trafikklyssystemet.

Les også

Grieg er skeptisk til oppdrett på land

Vi må redusere Co2-utslippene og global oppvarming. Kortreist mat er en måte å løse dette på. Laksen som produseres sendes med fly eller lastebiler ut av landet. I 2016 ble 600 tonn fraktet med fly hver dag. For å få til et grønt skifte globalt må transport av varer ned, og man må handle mer lokalt.

Norge er best på å utvikle ny teknologi. Da fristen gikk ut for søknader til forskningskonsesjoner, lå det 69 mulige måter for å skape fremtidens oppdrett. Teknologiutvikling skaper arbeidsplasser, og ny teknologi kan bli en viktig eksportvare for Norge i fremtiden. At varene må produseres nærmere markedene er ikke en konkurranseulempe for norske selskaper. Marine Harvest opererer allerede i blant annet Chile.

Jeg tror derfor Grieg Seafood og andre selskaper i bransjen gjør klokt i å se muligheter istedenfor begrensinger i nye krav og utviklingen av ny bærekraftig teknologi. Alternativet er at andre aktører gjør det.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg