• FLOM: I 2014 flommet elva Opo over, og tok med seg fem hus i Odda. For å sikre elven mot flom, er det nå foreslått et vannkraftverk. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Tunnelsikring og flomsikring er like viktig

Der tunellene blir finansiert av statskassen, må vernede elver legges i rør for å betale for helt nødvendig flomsikring.