Hallikparagrafen rammer feil

Å kjøre et prostituert familiemedlem på jobb kan være ulovlig.

70-TALLETS MANHATTAN: HBO-serien «The Deuce» omhandler bartendere, gangstere, prostituerte og halliker som dominerte Times Square på 70-tallet. Maggie Gyllenhall spiller «Candy» Merrell, som er prostituert og småbarnsmor. HBO Nordic

Debattinnlegg

Vilde Hallgren Bodal
Jurist og forfatter av boken «Å fremme andres prostitusjon. Straffeloven § 315»

HBO-serien «The Deuce» tar for seg porno- og prostitusjonsmiljøet i 70-tallets Manhattan. Hallikene i serien har to-tre prostituerte i stallen, som de den ene dagen lover å slå seg ned med, og den andre dagen skjærer i med kniv. Dette er portrettet av den klassiske halliken, en kynisk bakmann som tvinger sårbare unge kvinner til å selge kroppen sin.

Handlingen kunne like godt ha foregått i dagens Bergen. I avisene kan vi jevnlig lese om «kjærester» som organiserer reise og opphold for fattige tenåringsjenter som selger sex på Lido-hjørnet. Om unge, ressurssvake kvinner som utnyttes i et av byens massasjeinstitutter.

Prostitusjonslovgivningen i Norge var i tiden frem mot 1. verdenskrig blant annet begrunnet med at man ville «holde de offentlige Fruentimmers Frækhed itømme». Bergens mange bordeller var en trussel mot samfunnsmoralen. Utover 1900-tallet ble man opptatt av mishandling og økonomisk utnyttelse av de prostituerte. Hallikparagrafen, slik den lød frem mot 2000-tallet, gjorde det derfor straffbart å forlede til og utnytte andres prostitusjon, og hadde som formål å hindre nettopp relasjonen hallik/sårbar prostituert av typen som portretteres i «The Deuce».

Vilde Hallgren Bodal er jurist og forfatter av boken «Å fremme andres prostitusjon. Straffeloven § 315».

På slutten av 1900-tallet ble menneskehandel, altså slaverilignende virksomhet, et stadig synligere problem. Menneskehandelbestemmelsen, som forbyr å ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinge, utnytte, eller forlede noen til prostitusjon, ble innført i 2003. Lovgiver mente at det ville være for vanskelig å skille mellom hallikvirksomhet og menneskehandel dersom man lot utnyttelse og forledelse bli stående også i hallikparagrafen. Derfor fjernet man dem derfra, og hallikvirksomhet defineres i dag som å fremme, altså å bidra til, andres prostitusjon, eller å leie ut lokaler man forstår at skal brukes til prostitusjon. Denne vidtrekkende definisjonen kan ved første øyekast virke som en god løsning.

Les også

Politiet: – Jente (17) ble tvunget til å selge sex på Lido-hjørnet

Problemet er at også en rekke handlinger som ikke har preg av utnyttelse faller inn under hallikparagrafens ordlyd. Å kjøre et prostituert familiemedlem på jobb er hallikvirksomhet, selv om sjåføren bare gjør det for å få den felles hverdagen til å gå opp. Å vente i naborommet for å kunne gripe inn dersom ens prostituerte venn blir utsatt for overgrep, er hallikvirksomhet. I Sverige, som har en enda strengere prostitusjonslovgivning, oppga syv av ti spurte prostituerte i en undersøkelse i 2014 at de aldri hadde mottatt kondomer fra myndighetene. Selv myndighetene er så bekymret for å rammes av hallikforbudet at de lar være å ta grep for å forhindre spredning av seksuelt overførbare sykdommer.

En særlig problematisk side ved hallikparagrafen er utleieforbudet. Å leie ut rom til andre prostituerte, slik at man kan drive sammen og beskytte hverandre, er straffbart. I 2013 ble en kvinne dømt for hallikvirksomhet i lagmannsretten, til tross for at domstolen la til grunn at hennes viktigste motiv for å ta inn de andre i leiligheten «var å oppnå sikkerhet».

Hallikparagrafen var bakgrunnen for en politiaksjon som pågikk i Oslo fra 2007 til 2011, treffende kalt «Operasjon husløs». Når sexsalg ble avdekket, ble huseierne truet med halliksak. Konsekvensen var at de prostituerte ble kastet ut. Ifølge ProSentret opplever prostituerte fortsatt å bli kastet ut når utleieren blir gjort oppmerksom på straffetrusselen i hallikparagrafen. Amnesty rapporterer om gateprostituerte som jevnlig blir stoppet av politiet og bedt om å oppgi bostedsadresse, noe som ofte fører til utkastelse.

Les også

Massørene annonserer på nettsider med prostituerte og pornobilder. De er godkjent av myndighetene og slipper moms.

Da den nye straffeloven ble forberedt, ble det i forarbeidene pekt på at moralske forestillinger i liten grad burde ha noe å si for hva som skulle være straffbart. «Skadefølgeprinsippet» skulle være veiledende: Bare skadelige handlinger skal medføre straffansvar. Likevel er det altså ikke utnyttelse som er vilkåret for straffbar hallikvirksomhet. Det er nok å bidra, på nærmest en hvilken som helst måte, til andres prostitusjon, for å rammes av en bestemmelse med en strafferamme på fengsel i opptil seks år. Kan det tenkes at vi igjen er mer opptatt av å beskytte samfunnsmoralen enn de prostituerte?

Når «utnytter» ikke er et vilkår i hallikparagrafen, er det vanskelig å tro at å forhindre utnyttelse er det reelle formålet. Ribbet for elementer som peker mot kynisk bruk av andre menneskers kropper, utgjør hallikparagrafen bare nok et uttrykk for moralsk fordømmelse av sexsalg. Hallikparagrafen er i beste fall tvilsom i relasjon til skadefølgeprinsippet, den er i strid med lovgivers forutsetning om at moralske synspunkter ikke skal få utslag i strafferettslige regler, og den praktiseres på en måte som er til skade for dem den angivelig er satt til å beskytte. Et minstekrav til straffbar hallikvirksomhet bør være at bidraget skjer i vinnings hensikt, og helst er det utelukkende utnyttelsestilfellene som bør være straffbare.

Det er halliker av «The Deuce»-typen prostituerte trenger å verges mot, ikke nærstående som forsøker å bøte på den manglende beskyttelsen dagens prostitusjonslovgivning gir.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg