Hvorfor handler den norske laksedebatten bare om problemene?

Hver eneste dag bidrar norsk havbruksteknologi til å nå FNs utviklingsmål. Da er det overraskende at laksedebatten kun fokuserer på problemene med oppdrett.

LAKSEOPPDRETT: Bildet er fra et oppdrettsanlegg i Kvam. Roar Christiansen (arkiv)

  • Malcolm Pye
    Engelskmann og adm.dir. i havbruksleverandøren Benchmark

Ifølge FN er det ingen tvil om at bærekraftig havbruk blir en viktig global matkilde i årene som kommer. 70 prosent av jorden består av vann, og matproduksjon i havet krever færre ressurser enn på land.

Derfor er det merkelig at den norske laksedebatten nesten utelukkende fokuserer på negative konsekvenser av lakseoppdrett. Mitt inntrykk er at få nordmenn vet hvilken fantastisk rolle norsk havbrukskunnskap og kompetanse kan spille globalt i årene som kommer.

Laksenæringen har absolutt miljøutfordringer den må løse. Men mens akvakultur i mange land fremdeles er i startgropen, er den norske havbruksnæringen avansert og høyteknologisk. Løsningene som bransjen utvikler i Norge kan brukes til å forbedre oppdrett av andre arter i verden, som betyr sunn mat for millioner av mennesker.

Les også

Møt briten som har erklært krig mot norsk oppdrettsnæring

Vi ser eksempler på dette hver eneste dag. I Bergen har Salmobreed avlet frem oppdrettslaks som lakselusen i mindre grad biter på, og som har høyere motstandskraft mot sykdommer. Lusefri og frisk laks forbedrer ikke bare dyrevelferden, det reduserer også næringens påvirkning på miljøet. Gjennom å avle frem stadig nye generasjoner kan vi forebygge negative effekter av lakseoppdrett. Ved hjelp av moderne avlsteknologi er den skadelige virussykdommen IPN nesten utryddet. Denne kompetansen tas nå i bruk for å gjøre oppdrett av reker og den tropiske fisken tilapia i andre verdensdeler mer bærekraftig. Tilapia er en svært viktig matkilde for millioner av mennesker, særlig i utviklingsland. Nye løsninger for mer bærekraftig oppdrett av tilapia gir muligheter til økt produksjon, mindre medisinbruk, mindre miljøpåvirkninger og sunn mat til flere.

Vi ser at den samme kunnskapsoverføringen skjer på en rekke andre områder også, som oppdrettsutstyr og produksjonsmetoder. Slik bidrar norsk havbruksnæring til å oppnå FNs mål om bærekraftig utvikling.

Det er selvsagt viktig å stadig diskutere og finne løsninger til utfordringene laksenæringen har i norske fjorder, men ikke glem at den norske havbruksnæringen også har en langt større global rolle. Gjennom kunnskapsoverføring kan næringens teknologi bli Norges viktigste internasjonale bidrag til bærekraftig utvikling.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg