• LAKSEOPPDRETT: Bildet er fra et oppdrettsanlegg i Kvam. FOTO: Roar Christiansen (arkiv)

Hvorfor handler den norske laksedebatten bare om problemene?

Hver eneste dag bidrar norsk havbruksteknologi til å nå FNs utviklingsmål. Da er det overraskende at laksedebatten kun fokuserer på problemene med oppdrett.