Symboler og fakta om Engebøprosjektet

For hvert tonn rutil som produseres fra Engebø, kan det bety ett tonn mindre fra produsenter som har dårligere standard for miljø, sikkerhet og etikk.

Publisert Publisert

FØRDEFJORDEN: Vi er enige med BT at sjødeponi har blitt en symbolsak, men dessverre har symbolet lite med realitetene i prosjektet å gjøre, skriver Ivar S. Fossum. Foto: Håvard Bjelland

Debattinnlegg

  • Ivar S. Fossum
    Administrerende direktør, Nordic Mining ASA
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

På lederplass i Bergens Tidende 3. august er det påstander om sjødeponiet som vitner om lite kunnskap om prosjektet.

Norge har mineraler som verden trenger. En omstilling til et grønt og fornybart samfunn krever mer bruk av mineraler og flere gruver enn i dag. Norge holder høy miljøstandard i sin industriproduksjon, også i mineralindustrien.

For hvert tonn rutil som produseres fra Engebø, kan det bety ett tonn mindre fra produsenter som har dårligere standard for miljø, sikkerhet og etikk. Norge har et ansvar og en mulighet til å vise vei også innenfor mineralindustrien. Ingen av konsekvensutredningene for dette prosjektet har avdekket fare for alvorlige eller varige konsekvenser for miljøet.

Les også:

Les også

Førdefjorden må bli større enn seg selv

Norge har lang erfaring med deponier fra mineralutvinning, både på land og sjø, og har i dag seks operative sjødeponier. Det er ingen eksempler på store eller varige miljøkonsekvenser. Erfaringer viser at livet raskt vender tilbake etter avsluttet drift. Det er ikke belegg for å hevde at deponiet vil ha store konsekvenser for laks, kysttorsk eller kveite slik BT fremholder.

BT hevder at sterke fagmiljøer har lagt ned protest. De fagmiljøene som har gått mot prosjektet er Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Vi opplever at disse miljøene har hatt en prinsipiell holdning mot sjødeponi gjennom deler av utredningsprosessen. Holdningen synes basert på at mineralindustrien skal holde seg unna havområdene som er forbeholdt andre næringer som miljøene selv representerer.

BT har rett i at norske motstandere har gjort sitt til å skape oppmerksomhet om prosjektet, også internasjonalt. Eventuelle omdømmeproblemer som følge av dette er dessverre skapt av dem som gjerne skulle vært disse foruten, og basert på feilaktige forutsetninger om prosjektet.

Les også:

Les også

Øver på opprør

Vi kan ikke se at det er land som har lovforbud mot sjødeponering av restmineraler, men mange har strengt regelverk og praksis, som Norge. Derimot ser vi en økende internasjonal interesse for sjødeponering som et alternativ til landdeponi.

Vi er enige med BT at sjødeponi har blitt en symbolsak, men dessverre har symbolet lite med realitetene i prosjektet å gjøre. For oss handler Engebøprosjektet om å skape ny langsiktig industrivirksomhet. At det gjøres på en bærekraftig og miljøvennlig måte, er en selvfølge.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. - Vi tar et tydelig standpunkt

  2. Ap redder regjeringen

  3. Erna vet bedre enn forskerne

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg