• I MINDRETALL: Den siste tiden har vi blitt blåst av banen av unge og dyktige vestlandsmusikere som bergensbaserte Sigrid Raabe (bildet), Aurora Aksnes og Myra, men fremdeles er «normalen» i musikkbransjen å være mann, skriver innsenderne. FOTO: Odin Jæger

Fremdeles i utakt

Kjønnsforskjeller gjennomsyrer hele musikkbransjen.