Gode ordinger for alle, ikke almisser

Ved å behovsprøve barnetrygden, kan man skape fattigdomsfeller.

Publisert Publisert

VIRKEMIDLER SOM TRENGS: Alle sier de er mot at barn skal vokse opp i fattigdom. Men få vil ta i bruk virkemidlene som trengs. SV kjemper for å øke barnetrygden fordi vi vet at det vil hjelpe. Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Audun Lysbakken
    SV-leder
  • Gina Barstad
    Stortingsrepresentant SV

Barnetrygden er ubyråkratisk og for alle: Har du barn skal du få barnetrygd. Den bortfaller ikke hvis du skulle få mulighet til å øke inntekten din. Faren ved å behovsprøve barnetrygden og andre velferdsgoder er for det første at det kan skapes et stigma ved å være «trengende» og for det andre at det lages fattigdomsfeller, der det plutselig ikke lenger lønner seg å få ny jobb eller gå opp i inntekt. I tillegg er barnetrygden et håndslag fra alle sammen, til de som har barn.

Les også

BT-LEDER: Barnetrygden bør bort, ikke opp

Nesten 100.000 barn lever i fattige familier i Norge. Økning av barnetrygden er noe av det aller mest effektive vi kan gjøre for å bedre situasjonen raskt. Og vi foreslår en ekstra økning for flerbarnsfamilier og enslige forsørgere. Slik driver vi målrettet kamp mot fattigdom, uten å måtte byråkratisere og behovsprøve.

Hvordan BT kan tro at barnetrygden er «for lav til å virkelig utgjøre en forskjell», for fattige familier vitner om fullstendig mangel på kontakt med virkeligheten. For en fattig familie med tre unger utgjør dagens barnetrygd 2900 kroner i måneden. Klart det betyr noe. Det betyr masse. Alle sier de er mot at barn skal vokse opp i fattigdom. Men få vil ta i bruk virkemidlene som trengs.

Med BTs logikk burde også gratis helsevesen vært behovsprøvd. Og skole. Hvorfor skal for eksempel rikfolk sine barn få dekket skolegang, når de kunne betalt selv? Burde ikke pengene gått til «de som trenger det mest»?

Les også

Barnetrygden må økes

Svaret er enkelt: Hele poenget med norske velferdsordninger er jo at alle bidrar, og alle får. Det er enklere, tryggere, mer effektivt og ivaretar tilliten, langt bedre enn fattigkasser, almisser og behovsprøving noen gang vil kunne gjøre. Hvis man mener de rikeste betaler for lite for barnetrygden, kan vi bare øke skatten for de med høyest inntekt.

Slaget om barnetrygden er også slaget om hva slags velferdsstat vi skal ha.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg