Blendet av fordommer

Når tre voksne menn går fri etter å ha hatt sex med en ung jente som var så neddopet at livet hennes sto i fare, finnes det da noen rettssikkerhet for ofrene i Norge?

ETTER HEMSEDAL: Vi trenger ikke å senke høye beviskrav i voldtektssaker, men vi må sikre at avgjørelsene blir tatt på et godt og riktig grunnlag, skriver Lisa Arntzen.

  • Lisa Arntzen
    Sosionom ved DIXI Ressurssenter mot voldtekt
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For to dager siden ble tre menn frifunnet for voldtekt av et mindretall i Borgarting lagmannsrett. Avgjørelsen har vekket et enormt engasjement i befolkningen. Når tre voksne menn går fri etter å ha hatt seksuell omgang med ei ung jente som var så neddopet at livet hennes sto i fare, finnes det da noen rettssikkerhet for ofrene i Norge?

Lisa Arntzen

I debatten de siste dagene har rettsapparatet blitt satt under lupen. Snart blir juryordningen fjernet og erstattet med en meddomsrett der fagdommere og likemenn sammen skal fatte beslutninger. Prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn trekkes frem som viktig. Enkelte mener at fagdommere kan se seg blind på saker når de får lang erfaring, og derfor er det viktig at mannen i gaten kommer inn med friske øyne. Men gjør de egentlig det?Voldtekt ved NHH:

Les også

Politiet har ingen mistenkte

I 2013 gjorde Ipsos MMI en undersøkelse om befolkningens holdninger til voldtekt på oppdrag fra Amnesty. Undersøkelsen viste at mange mener kvinnen er helt eller delvis ansvarlig for voldtekten dersom hun var kjent for å ha mange sexpartnere eller flørtet åpenlyst på forhånd.

Likemenn er altså representanter fra den generelle befolkningen. Videre fant en doktorgradsundersøkelse at det var forutinntatte holdninger og moralsk fordømmelse blant lekdommere i voldtektssaker. Til NRK forteller forsker Lars-Jonas Nygard at han fant eksempler som «jenten visste hva hun gikk til, hun har selv skyld i at hun ble voldtatt på et nachspiel» eller «den kjekke, unge mannen, skal han få ødelagt livet sitt når jenten tross alt var ganske lettsindig. Er det rettferdig?» . Slike uttalelser hører ikke hjemme i bevisvurderingen i en voldtektssak.

Eldre dommere:

Les også

«Enhver kvinne som hisser opp en mann seksuelt, men som ikke egentlig ønsker sex, må selv ta konsekvensene»

Vi har altså ikke noen garanti for at likemenn kommer inn med friske øyne. De kan ha fulgt saken fra før, lest avisene, snakket med naboen og allerede gjort seg opp en mening. Alle mennesker har ulike fordommer og holdninger. Dette kommer vi aldri utenom, men slik systemet er i dag, finnes det ingen rutiner for å bevisstgjøre eller opplyse lekfolk om faren ved å la fordommer forstyrre vurderingen. Dette bør innføres sammen med en orientering om hvordan lovbestemmelsen skal tolkes.

For oss vanlige folk kan jussen være komplisert og tvetydig. Hva betyr det egentlig at det er voldtekt dersom fornærmede «er ute av stand til å motsette seg handlingen»? I den ovennevnte saken var det tydeligvis ikke nok at jenten hadde fått i seg en dødelig dose narkotiske stoffer og ble beskrevet som en potetsekk av et vitne. I tillegg redegjorde en overlegefra Rettsmedisinsk institutt, samt to psykologspesialister som hadde behandlet jenten og satt diagnosen posttraumatisk stresslidelse. Dette er fagfolk som vurderer ut fra et godt dokumentert kunnskapsgrunnlag.

Juryordningen byttes ut:

Les også

BT mener: På tide

Det er bra at juryordningen nå skal fjernes, og erstattes med en meddomsrett som består av både fagdommere og likemenn. Disse skal ta en avgjørelse i fellesskap og alltid gi en begrunnelse. Dette er et skritt i riktig retning, men jeg har et innspill til dere som skal utforme den nye ordningen:

Faglig kunnskap hos dommere og lekfolk er viktig i voldtektssaker. Kunnskap om tolkning av jussen, om fordommer, ruseffekt og psykologiske mekanismer kan gi aktørene et bedre grunnlag for å fatte en beslutning. Dette vil ikke senke beviskravet, men sørge for at saken og bevisene blir tolket og vurdert på riktig grunnlag, og derfor bør det utformes et slikt opplegg.

Det er et paradoks at voldtekt er en av de alvorligste forbrytelsene et menneske kan begå, samtidig som det er den man slipper lettest unna med. Vi har et system bygget opp av mange gode grunnleggende prinsipper, men det er fortsatt hull å tette før vi kan si at rettssikkerheten til voldtektsutsatte kvinner og menn i Norge er godt ivaretatt.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent

Les mer om dette temaet

  1. Eldre dommere tror mer på voldtektsmyter

  2. Menn anmeldte 1 av 10 voldtekter i Hordaland

  3. Den nye voldtektsmannen

  4. - På et eller annet tidspunkt tror jeg at jeg ga opp

BT anbefaler

Nå skjerpes smitte­vern­reglene for barna. Det kan bety mer hjemmeskole.

– Vi forholder oss til de smittevernfaglige rådene, men det vil få konsekvenser, sier kommunaldirektør i Bergen…

LES SAKEN