Om ikke useriøs, så villedende atferd

Den forstemmende og useriøse debatten om Tromsø ødelegger for det som burde være fokus: Få det beste ut av mulighetene vi har i Bergen.

UNØDIG STØY: Direktør Sissel Rogne i Havforskningsinstituttet (HI) skaper unødig støy med påstanden om at institusjonen kan bli flyttet til Tromsø, skriver Ove Trellevik. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

  • Ove Trellevik
    Stortingsrepresentant (H), medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen
Publisert:

Det er forstemmende å lese at noen lar seg styre av «Tromsø-lobbyister». At direktør Sissel Rogne i Havforskningsinstituttet (HI) har latt seg lure ut på glattisen til å komme med useriøse trusler om risiko for at samlokaliseringen havner i Tromsø, har skapt unødig støy.

I et leserinnlegg 14. mai hevdes det at regjeringen utreder en mulig samlokalisering av HI og Fiskeridirektoratet (FD). Det er ingen mulig utredning, den er ferdig, og beslutningen er tatt. Samlokaliseringen skal være i Bergen. Spørsmålet er hvilken tomt som skal brukes.

Les også

Sissel Rogne: Derfor er tomtevalget avgjørende

Departementet fikk i 2016 utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen. Det handler altså ikke om Tromsø. I KVU-en er mulighetene for samlokalisering og felles infrastruktur vurdert for Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes – siden nyttår en del av HI), Veterinærinstituttet, Nofima og det marine forsknings- og utviklingsmiljøet (FOU) ved Universitetet i Bergen. Utredningen omfatter også Fiskeridirektoratet.

Den forstemmende og useriøse debatten om Tromsø som alternativ er ødeleggende for der vi burde hatt fokus: Få det beste ut av mulighetene vi har her i Bergen. Regjeringen har gitt Statsbygg oppdraget med å søke etter mulige tomter til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratets nybygg i Bergen.

Les også

Havforsker: Underlig kritikk mot Sissel Rogne

Les også

Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen: Det er havnæringene vi skal leve av, ikke plassering av statlige bygg

Regjeringen vedtok i fjor høst å utrede videre en samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i et nybygg i Bergen. En foreløpig kartlegging Statsbygg har gjort, viser at det er flere mulige tomter. Nærings- og fiskeridepartementet starter nå med å avklare hvor det nye bygget kan bygges.

Nærings- og fiskeridepartementet skal opprette en rådgivende prosjektgruppe sammensatt av brukere av bygget samt involverte departementer. Prosjektrådet vil ledes av Nærings- og fiskeridepartementet med Statsbygg som sekretariat. Det er i disse prosessene tomtevalget nå må avklares, ikke med pekefinger fra Havforskningsinstituttet og med Tromsø som trussel.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg