Kjøkken løser ikke eldreomsorgen

Klart Bergen kommune kan få kjøkken på alle sykehjem hvis regjeringen betaler både investering og drift. Men det skjer nok ikke.

Publisert Publisert

IKKE GODT NOK: Eldrereformen «Leve hele livet» svarer ikke godt nok på disse store utfordringene, og den kommer omtrent helt uten penger. Jeg kunne tenkt meg mer penger til tidlig innsats og forebygging, skriver byråd Rebekka Ljosland. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

  • Rebekka Ljosland
    Byråd for helse og omsorg (KrF)

Finansminister Siv Jensen (Frp) skriver i regjeringens perspektivmelding fra 2017 at handlingsrommet vil bli vesentlig mindre fremover. Samtidig har vi en eldreminister som bidrar til å øke forventningene i befolkningen til hva eldreomsorgen skal være, og som konsekvent unngår å snakke om de store utfordringene eldrefeltet står overfor.

I BT og Aftenposten 24. mai anklager eldreministeren Åse Michaelsen norske kommuner for ikke å prioritere eldreomsorg.

Det kan ikke stå uimotsagt.

«Kommunene har aldri hatt større rammer enn nå» vil trolig svaret til Åse Michaelsen være på dette innlegget. Det stemmer. Men varer og tjenester er dyrere enn noen gang; det er dyrere å bygge sykehjem og skoler, og kommunene får stadig flere oppgaver fra for eksempel sykehusene. Det er grunnen til at overføringene er større enn det de var for ti år siden.

Dette byrådet har store ambisjoner for eldrefeltet, og har derfor gjort et godt stykke arbeid de siste 2,5 årene. Vi snakker mye om innholdet i barnehagen og på skolen, men jeg vil at vi snakker mer om innholdet i eldreomsorgen.

Les også

«Pappas verste mareritt»: - Verken han eller vi kunne i vår villeste fantasi forestille oss hvor ille det skulle bli.

Vi har derfor ansatt aktivitets- og frivillighetsledere på alle våre sykehjem, vi har ansatt psykologer fordi mange eldre sliter psykisk, vi har økt bemanningen på korttidsavdelingene og bygger nå flere hundre nye sykehjemsplasser, for å nevne noe. I tillegg har vi satt åndelig omsorg på agendaen, og vi kurser ansatte i temaet. For mange av oss er troen det viktigste i livet, og den opphører ikke selv om man blir pleietrengende.

De negative sakene får selvsagt mer oppmerksomhet i media enn oppslag om hvor god eldreomsorg som gis i de aller fleste tilfeller fra våre gode ansatte i hjemmetjenester og på sykehjem. Vi har fortsatt en del tosengsrom som vi skal utfases, vi trenger å involvere brukere og pårørende enda mer, og vi har i noen måneder til mangel på langtidsplasser.

Byrådet holder på med en historisk sykehjemsutbygging. En viktig milepæl i dette arbeidet er når Siljuslåtten sykehjem med 90 helt nye plasser åpner tidlig neste år, og vi får 24 plasser til i innleide lokaler på Haraldsplass. I tillegg bygger vi enda et sykehjem på Sandsli, i Åsane, tilbygg på Frieda Fasmers minne og Slettemarken sykehjem og Omsorg pluss på St. Johanneshjemmet.

Lokalpolitikere var spente på den nye eldrereformen. Utfordringene fremover er sammensatt. Andelen yrkesaktive går ned, vi har stor mangel på helsepersonell i årene fremover og får en dobling i antall innbyggere over 80 år. I møte med dette burde Norge ha utdannet 2000 flere sykepleiere i året enn vi gjør i dag. Den utfordringen vil jeg sende til regjeringen.

Bergen kommune er klare til å ta imot flere praksisstudenter hvis høgskolen får utvidet kullene sine. Jeg vil også oppfordre ungdomsskoleelever når de begynner på videregående; vi har mange spennende læreplasser i eldreomsorgen.

Les også

Var frivillig på sykehjem: - Norge har gitt meg et nytt liv

Reformen «Leve hele livet» svarer imidlertid ikke godt nok på disse store utfordringene, og den kommer omtrent helt uten penger. I tillegg svarer den ikke på spørsmålene fra perspektivmeldingen til regjeringen selv. Dette svarte heller ikke Åse Michaelsen på i Debatten på NRK tidlig i mai da jeg utfordret henne på fremtidsbildet. Det er uklokt å skape skyhøye forventninger nasjonalt, som kommunene ikke kan innfri lokalt.

Da eldreministeren la frem reformen i begynnelsen av mai, var det nyheten om en utredning av en tilskuddsordning til kjøkken på sykehjem som var rosinen i pølsen.

Klart Bergen kommune kan bygge om og få kjøkken på alle sykehjem hvis regjeringen betaler fullt ut for både investering og drift. Men det gjør nok regjeringen ikke.

Politikere bør etterstrebe å tenke mer på ansvarlighet i morgen fremfor popularitet i dag. Jeg kunne tenkt meg at «Leve hele livet» svarte på det store utfordringsbildet fremover, og kom med mer penger til tidlig innsats og forebygging. Det er det som vil løse fremtidens utfordringer.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg