Det offentlige er best egnet

Politiet eller kriseteam – uansett bør det ikke være prester som formidler dødsbudskap.

Publisert Publisert

DØD: – Det er riktig at de fleste begravelsene i Norge i dag skjer i kirken. Dette henger blant annet sammen med aldersskjevheten blant de troende i Norge i dag og mangel på livssynsåpne lokaler i mange kommuner, skriver Christian Lomsdalen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix (illustrasjon)

Debattinnlegg

  • Christian Lomsdalen
    Lektor, humanist, og far
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Erik Lande svarer 9. mars på mitt innlegg om at prester ikke bør formidle dødsbudskap. Han skriver at ingen bør ha enerett på dødsbudskap.

I et mangfoldig samfunn er det offentlige myndigheter som må stå for dødsbudskapene. Da er det naturlig å peke på politiet som i dag har denne oppgaven i det offentlige – selv om politiet ikke er den eneste muligheten.

Hovedpoenget mitt 19. februar var likevel at dette måtte gjøres av det offentlige og norske myndigheter, ikke nødvendigvis hvem innenfor stat og kommune som skal stå for denne arbeidsoppgaven. Det er, som Erik Lande påpeker, et kriseteam i kommunene som kan stå for denne oppgaven.

Men ettersom kriseteamene også består av ansatte i tros- og livssynssamfunn, bør det være en av de offentlige ansatte i kriseteamet som gjør jobben.

Stålsett-utvalget, som hadde en klar majoritet av religiøse utvalgsmedlemmer, leverte i 2013 en offentlig utredning med navnet «Det livssynsåpne samfunnet». Der skrives følgende: «Utvalget mener at hensynet til tros- og livssynsfriheten best blir sikret ved en livssynsuavhengig formidler av dødsbudskap, enten ved politi eller ved helsepersonell».

Det er riktig at de fleste begravelsene i Norge i dag skjer i kirken. Dette henger blant annet sammen med aldersskjevheten blant de troende i Norge i dag og mangel på livssynsåpne lokaler i mange kommuner. Statistikken jeg viser til, peker på hva vi kan forvente i fremtiden.

En endret situasjon i samfunnet ellers krever endringer i offentlig praksis for å sikre likebehandling og likeverd. Da er dette er en av mange endringer som må til.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg