Det viktigste er å ta hensyn til byens innbyggere

Dagens utvikling med ensartede blokker i gode, etablerte nabolag kan ikke fortsette.

Publisert Publisert

KAN IKKE FORTSETTE: Barnefamilier og eldre opplever at en del utbyggere tråler nabolag på jakt etter å kjøpe boliger, for så å rive og bygge blokker uten å ta større hensyn til naboene. Slik kan det ikke fortsette, skriver byråd Anna Elisa Tryti (Ap) og byrådsleder Harald Schjelderup (Ap). Bildet er fra Skjold. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

  • Anna Elisa Tryti
    Tidligere byråd for byutvikling (Ap)
  • Harald Schjelderup
    Byrådsleder (Ap)
  1. Leserne mener

Byrådet får kritikk fra eiendomsutviklere i Bergen for et høringsforslag knyttet til den nye arealplanen i BT 5. oktober. Vi lytter til både kritikk og tydelige meninger, og byrådet kommer til å gjøre en samlet vurdering av høringsinnspillene før endelig forslag til den nye arealplanen fremmes for bystyret til våren.

Det mange nå opplever i nabolag etter nabolag, er at utbyggere reiser ensartede blokker uten å ta hensyn til eksisterende boliger og nærmiljø. Blokkene er i hovedsak resultat av reguleringsplaner vedtatt i tidligere bystyreperioder. Når vi skal bygge byen vår, må det i langt større grad tas hensyn til eksisterende kvaliteter i nabolag og nærmiljøer som er utviklet over mange tiår.

Hele legitimiteten til den tverrpolitisk vedtatte fortettingsstrategien i Bergen er truet ved at prosjektene har for høy utnyttelsesgrad, og at barnefamilier og eldre opplever at en del utbyggere tråler nabolag på jakt etter å kjøpe boliger, for så å rive og bygge blokker uten å ta større hensyn til naboene. Slik kan det ikke fortsette.

Les også

Les kritikken mot byrådet: Eiendomsbransjen sjokkert over makshøyde på fire etasjer

KRITISKE: Eiendomsbransjen går hardt ut mot byrådet BT fredag. Foto: Faksimile, BT 5. oktober


Erfaringen vår er at tidligere oppgitte maksimumsgrenser på byggehøyder ofte blir oppfattet som en rettighet av utbygger. Vi har sett for lite variasjon i bygningstyper og byggehøyder i flere prosjekter.

Vi foreslår nå en hovedregel på fire etasjer. Det må forstås som et utgangspunkt, der både høyere og lavere bebyggelse kan vurderes etter en såkalt stedsanalyse, som er en vurdering av eksisterende nærmiljø. Her vil blant annet hensynet til allerede eksisterende bebyggelse, natur og kulturlandskap legge viktige premisser.

Gode byrom eller gatetun skal skape trivelige møtesteder, og vi ønsker å sikre kvalitet og forutsigbarhet. Bergen skal være en by med varierte boliger, både når det gjelder pris og utforming.
Bergen Næringsråd har pekt på at bestemmelsen om fire etasjer vil gi dyrere boliger og dårligere utearealer. Denne påstanden bør dokumenteres. Kommunen er tidligere kritisert for ikke å tilrettelegge for rekkehus og tett småhusbebyggelse, slik blant andre småbarnsfamilier etterspør.

Les også

Byrådet får kritikk for fortetting: Utbyggerne er kommunens «torpedoer»

De nye bestemmelsene for fortettingssonene i arealplanen legger opp til forskjellige typer boliger, og har som mål å gi et boligtilbud som dekker etterspørsel og behov hos ulike grupper. Vi kan ikke bare ha enten blokker eller småhus, men en god blanding, til glede for ung og gammel, familie og enslig.
Byrådet har i arbeidet med den nye arealplanen foreslått at utbyggerne i større grad må ta hensyn til eksisterende kvaliteter i nærmiljøet når det skal bygges ut. Vi er opptatt av at Bergen skal være en næringsvennlig kommune, og selvsagt skal utbyggere tjene penger.

Men det er enda viktigere å ta hensyn til byens innbyggere. Dagens utvikling kan ikke fortsette, og den nye arealplanen er muligheten til å sikre både forutsigbarhet for utbyggere og innbyggernes rett til gode nabolag. Slik ønsker vi å bygge fremtidens grønne og trivelige Bergen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg