• JOBBAR ÅLEINE: Eit integreringsprosjekt i Göteborg viste at flyktningane nesten ikkje snakka eller høyrde svensk på jobben, og dei jobba mykje åleine med lite viktige arbeidsoppgåver, skriv innsendar. FOTO: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Arbeid er ikkje svaret på alt

Viss ein flyktning verken snakkar norsk eller engelsk og ikkje kan lese, skrive eller rekne, krev det mykje av ein arbeidsplass å inkludere han.