Misforstått solidaritet fra Unge Høyre

Publisert: Publisert:

TJENER LITE, SMITTES OFTE: Ansatte i barnehager vil bli særlig hardt rammet dersom sykelønnen kuttes, skriver innsenderen. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Odd Arild Viste
Utdanningsforbundet Bergen

Unge Høyre argumenterer i et innlegg i BT 10. september for å kutte i ytelsene i sykelønnsordningen, for å unngå at samfunnet «oppfordrer folk til å bli hjemme med en liten forkjølelse». Motivasjonen til Unge Høyre skal være solidaritet med kommende generasjoner.

Ifølge Statistisk sentralbyrå varierer omfanget av sykefravær sterkt mellom ulike grupper. Typisk for yrkene som har det høyeste fraværet er at de er kvinnedominerte, lavtlønnede og belastende. Vi i Utdanningsforbundet organiserer en av disse gruppene, nemlig ansatte i barnehager. De ansatte der består av flest kvinner, med relativt lav lønn, og med en svært krevende arbeidssituasjon. I tillegg er de mer utsatt for smitte enn andre.

Med mindre Unge Høyre tror at kutt i ytelsene ved sykdom vil gjøre noe med fordelingen av sykefravær mellom yrkesgrupper, er det de som tjener minst som vil rammes hardest. Og det vil ramme kvinner hardere enn menn. Ikke bare fordi de har mest fravær, men også fordi at tap av inntekt vil svi mest for dem som i utgangspunktet tjener dårligst. Har Unge Høyre tenkt på dette?

Vi tenker i hvert fall at de kommende generasjoner som går i barnehage, har best av at de ansatte der ikke går syke på jobb fordi de ikke har råd til å la være.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg