Skyss var orientert om behovet

Hvis vi skulle tatt ansvar for kollektivtrafikken til og fra Bergen, kunne vi ikke arrangert Fjordsteam.

Publisert:

VI GJORDE VÅRT: Som del av programmet ble det lørdagen satt opp veteranbåter med kapasitet for 1000 passasjerer i rute fra distriktet til Vågen, med retur til de samme anløpsstedene kl. 15:00, skriver leder Øyvin Konglevoll i Fjordsteam. Nikita Solenov

Debattinnlegg

Øyvin Konglevoll
Leder, Fjordsteam Bergen 2018

Bussjåfør i Tide, Kim Bjarte Namtveit, etterlyser i BT 18. august flere busser i forbindelse med veteranbåtfestivalen Fjordsteam. I motsetning til sykkel-VM var Fjordsteam et lavbudsjettarrangement og ble gjennomført på 100 prosent dugnadsbasis av medlemmer av Fjordabaatane, Tide Veteranbusser, Bergen Veteranvogn Klubb og Bergen Brandkorps Historielag.

På et forberedende møte med forskjellige instanser til stede, var også Skyss representert, slik at de visste godt om hva som skulle skje. Fjordsteam hadde ansvar for at arrangementet foregikk på en trygg og god måte, og at programmet ble gjennomført.

Som del av programmet ble det lørdagen satt opp veteranbåter med kapasitet for 1000 passasjerer i rute fra distriktet til Vågen, med retur til de samme anløpsstedene kl. 15:00. Hvis vi i tillegg skulle tatt ansvar for kollektivtrafikken generelt til og fra Bergen, kunne vi ikke arrangert Fjordsteam med de ressursene vi rådde over.

Neste sommer er det Tall Ships Races (TSR), som også vil trekke mye folk. Da er det god tid for å få på plass økt busskapasitet. I hovedkomiteen for TSR sitter blant annet byrådsleder, ordfører, fylkesordfører, fire byråder, fem kommunaldirektører, politimester, brannsjef, havnedirektør og kirkevergen i Bergen. Men slik jeg leser listen, mangler Skyss - hvis de ikke allerede er kommet med.

Systemet som var inntil for få tiår siden med langsiktighet, forutsigbarhet og lokal tilhørighet for ruteselskapene, er det som har gitt grunnlag for å bevare veteranbusser som gikk for lokale busselskaper. Disse ble gjerne bygget ved Arna karosserifabrikk, som sammen med de andre karosserifabrikkene forsvant etter at anbudsprinsippet ble innført.

Det samme skjedde for de verneverdige fjordabåtene og fergene som mange er glade i, og som er grunnlaget for arrangement som Fjordsteam: «Stavenes», «Oster», «Stord 1», «Granvin», «Atløy», «Sunnhordland», «Midthordland», «Vestgar», «Folgefonn» og «Skånevik».

Det samme gjelder nok også for dem som drifter damptoget på strekningen Garnes–Midttun.

Nå er regjeringen klar til å la utenlandske togselskaper få slippe til på landets jernbanestrekninger, som våre forfedre med strev, møye og håndkraft bygget ut for 100 år siden.

Det er liten grunn til å tro at dagens og morgendagens samferdselsmidler i fremtiden vil bli tatt vare på av ildsjeler.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg