• GENERALISERINGER: Vi synes det er mer greit å ha fordommer mot romfolk enn mot andre grupper. Fordommer har gjerne en kjerne av sannhet, men det er uheldig om vi dømmer alle medlemmer av en gruppe basert på generaliseringer, skriver Runa Falck Langaas. FOTO: Odd E. Nerbø (arkiv)

Romfolk blir fortsatt diskriminert i Norge

DEBATT: Hva er det som gjør at noen tillater seg å fysisk angripe tiggende romfolk?