• I DET SKJULTE: På dei spinndyre Intercity-toga blir kvar pendlar subsidiert med fleire hundre tusen kroner årleg. Det verste med opplegget er at det skjer i det skjulte, og utan offentleg debatt, skriv innsendaren. FOTO: Lise Åserud, NTB scanpix

Vestlandet taper på absurd samferdslepolitikk

DEBATT: Politikarane våre må få slutt på den groteske ulikskapen og sløsinga av pengar på ei uproduktiv jarnbane for Oslo-eliten.