Frølich kaller det «amerikanisering». Jeg kaller det sunn fornuft.

Domstolen er der for å passe på at ingen bryter loven og kommer unna med det. Heller ikke politikere.

KLIMASØKSMÅL: Miljøorganisasjoner har saksøkt staten for oljeboring i Barentshavet. Her er Truls Gulowsen (fra v.), leder i Greenpeace Norge, Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom og advokat Cathrine Hambro i Oslo tingrett forrige uke. Lise Åserud, Scanpix

Debattinnlegg

Kine Ervik
Loddefjord

Kjære Peter Frølich. At Stortinget må forholde seg til Grunnloven er ikke «amerikanisering». I sitt innlegg til BT skriver Peter Frølich (H) at klimasøksmålet er en trussel mot vår rettstradisjon. Dette begrunnes med at Stortinget skal avgjøre politiske spørsmål, og at Stortingets posisjon dermed vil bli svekket om søksmålet vinner frem. Da blir jeg bekymret for hvilken posisjon Peter Frølich mener Stortinget har i dag.

Domstolen er der for å passe på at ingen bryter loven og kommer unna med det. Verken politikere generelt eller regjeringen spesifikt er hevet over loven. De er mennesker. Mennesker kan gjøre feil, til og med politikere. Om de gjør en feil og bryter loven, vil du ikke at de skal få beskjed slik at det kan rettes opp?

Les også

Eirin Eikefjord: «Høyesterett er ikke den onde Sauron. Klimarettssaken varsler ikke demokratiets undergang.»

ANSVARSFRASKRIVELSE: Å skylde på klimasaken for at arbeidsplasser midlertidig går tapt, er enkel ansvarsfraskrivelse fra Peter Frølich og Høyre, skriver Kine Ervik. Privat

Argumentet om at Stortinget er folkevalgt og at beslutningene deres derfor også er valgt av folket, holder ikke vann. Hvor mange valgløfter er ikke blitt brutt opp gjennom årene? Hvor mange ganger har ikke både Høyre og Arbeiderpartiet sagt at de skal høre på ekspertene når det gjelder klimasaken, og deretter kjørt sin egen agenda? Bare for noen dager siden ga regjeringen Statoil grønt lys til å bore i et gyteområde for tobisfisk, til tross for advarsler fra havforskere.

Peter Frølich sier at tusenvis av mennesker vil miste jobben om søksmålet vinner frem og at det vil være katastrofalt for norsk næringspolitikk. Grunnen til at noen potensielt kan miste jobben, er ikke på grunn av klimasaken, men fordi norsk næringsliv ikke er forberedt på at oljeeventyret vil ta slutt. Regjeringen har rett og slett ikke sett på Parisavtalen eller forskeres advarsler som motivasjon nok til å starte det grønne skiftet. Vi er avhengig av oljeutvinning fordi regjeringen gjør oss avhengig. Å skylde på klimarettssaken for at arbeidsplasser midlertidig går tapt, er enkel ansvarsfraskrivelse fra Høyre.

Dette handler ikke om hvorvidt du støtter klimasaken eller ikke, men om du støtter at Stortinget må forholde seg til Grunnloven – uavhengig av hva søksmålet er eller om det vinner frem. Stortinget hadde vært en naturlig arena for å diskutere utvinning av olje og gass, men om Stortinget ikke gjør jobben sin, er jeg takknemlig for at vi er en rettsstat der vi kan holde politikere ansvarlige. Så får Peter Frølich heller kalle det «amerikanisering». Jeg velger å kalle det sunn fornuft.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg