Samlokaliseringens logikk

De marine miljøene i Bergen på god vei til å avhjelpe landet.

FORSKNING: Samlokaliseringen av de marine fagmiljøene i Bergen kan hjelpe regjeringen i å nå målet om å femdoble verdiskapningen i marin sektor, skriver innsenderen. Jan M. Lillebø

Debattinnlegg

Jarl Giske
Marin dekan, Universitetet i Bergen

Samlokalisering av de marine institusjonene i Bergen er et hett tema for tiden. Planen om dette finnes i «Marin masterplan», som regjeringen laget i 2015. Her sier regjeringen at den ønsker å tilrettelegge for at verdiskapningen i marin sektor kan femdobles i løpet av et par tiår.

Denne femgangen kan bare oppnås gjennom en rekke forhold som alle må oppfylles. Blant dem er god offentlig forvaltning, verdensledende forskningsmiljøer, relevante utdanninger, og ikke minst innovasjoner til nytte for næringene og forvaltningen. Behovet for samlokalisering av de marine institusjonene i Bergen følger av dette.

Det er lett å tenke at gode fagmiljøer ved ulike institusjoner kan bli til et stort samlokalisert miljø i verdensklasse. Det er også lett å se for seg at kvaliteten og attraktiviteten i universitetets studieprogrammer kan øke betydelig, når de er så nær næringsliv, forvaltning og anvendte forskningsmiljøer.

Det blir stadig større behov for høytutdannede i Norge, og marin sektor trenger å fremstå som attraktiv for ungdommen for at sektoren skal kunne oppfylle regjeringens mål.

Konsulentselskapet PWC har nylig konkludert at slik forholdene nå er, så kan Norge i det beste håpe å oppnå halvparten av regjeringens ambisjon. Om vi oppnår også den andre halvparten vil i stor grad avhenge av fremtidige innovasjoner, som i stor grad skal gjøres av dem som nå går på ungdomsskole og i videregående.

Heldigvis, her er Bergen på god vei til å avhjelpe landet. Etter mitt syn er Vilvite-bygningen byens mest spennende hus, for her har Bergen teknologioverføring og de tre næringsklyngene GCE Subsea, NCE Maritime CleanTech og NCE Seafood Innovation laget et helt spesielt miljø for nyskapere.

De fleste som sitter der er nettopp ferdig utdannet, andre er fortsatt studenter.

Samlokaliseringens logikk er å tilrettelegge for at neste generasjon kan utfordres og utvikles i samspill mellom verdensledende fagmiljøer, ambisiøse bedrifter og verdens beste forvaltere. Dette er vi så heldige at regjeringen vil at vi skal få til her i byen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg