Mer forvirring om Zachariasbryggen

Dette koster svært mye penger, både for partene og for samfunnet.

RETTSRUNDER: Høyesterett har avgjort at Gulating lagmannsrett må fastsette prisen for bygget på Zachariasbryggen, på nytt. Det blir trolig vanskelig, mener advokatfullmektig Kjetil Linde Holo. Rune Meyer Berentsen (arkiv)

Kjetil Linde Holo
Advokatfullmektig MNA

Gulating lagmannsrett avgjorde i april i år at Bergen Sentrum Tomteselskap AS skulle betale Zachariasbryggen AS om lag 334 millioner kroner for å overta bygningsmassen på Zachariasbryggen, etter at Zachariasbryggen AS sin rett til å feste tomten opphørte i 2015. I en dom avsagt i forrige uke, har Høyesterett opphevet avgjørelsen, fordi lagmannsretten hadde beregnet prisen feil. Dermed må lagmannsretten på nytt ta stilling til hva Bergen Sentrum Tomteselskap AS skal betale for et av de mest attraktive restaurantbyggene i Bergen. Det er bare et problem: Høyesterett har bare avgjort at lagmannsretten gjorde feil. Høyesterett har ikke avgjort hvordan lagmannsretten skulle ha beregnet prisen. Dermed må lagmannsretten finne ut av dette selv. Det blir trolig vanskelig.

Les også

Hans K. Mjelva: Dramaet på Zachariasbryggen gjev eit interessant innblikk i forretningspraksisen til to av byens rikaste menn.

I dommen har Høyesterett riktignok skissert noen mulige fremgangsmåter for å fastsette prisen, som kunne være til hjelp for lagmannsretten ved neste forsøk. Et alternativ omtales som en berikelsesmodell. Et annet alternativ omtales som en avkastningsmodell. Problemet er bare, slik Høyesterett selv skriver, at det knapt finnes noen modell som ikke nødvendiggjør nokså grove og til dels usikre anslag.

Hvilken pris Bergen Sentrum Tomteselskap AS til slutt må betale er dermed ikke godt å si. Det er faktisk så vanskelig at to av fem dommere i Høyesterett mente lagmannsretten hadde fastsatt prisen riktig. Dette i sterk motsetning til flertallet, som gikk langt i å antyde at lagmannsrettens dom utgjorde et brudd på Bergen Sentrum Tomteselskap AS sine menneskerettigheter.

Etter min mening, ligger ikke problemet i saken hos domstolene, men hos dem som lagde loven: Stortinget, som vedtok den, samt departementet og det offentlig oppnevnte utvalget som forberedte den. Dersom de hadde laget en lov som på en klarere måte fastslo hvordan vederlaget skulle fastsettes, kunne denne saken vært løst uten domstolenes hjelp.

Les også

Prisen på Zachen ble feil, mener Høyesterett

Isteden har vi altså nå fått den femte rettsavgjørelsen i saken, hvorav den andre fra Høyesterett. I tillegg kommer etter det jeg er kjent med i hvert fall én voldgiftssak. Dette koster svært mye penger, både for partene og for samfunnet. Til illustrasjon krevde Zachariasbryggen AS over fem millioner kroner i sakskostnader da saken var oppe for lagmannsretten i år. Og dette var kun omkostningene for én av partene, én av gangene. Saken gikk over seks dager.

I tillegg kommer at det på ingen måte er sikkert at lagmannsretten sin neste avgjørelse i saken blir den siste. Bergen Sentrum Tomteselskap AS og Zachariasbryggen AS kjemper om flere hundre millioner kroner. Jeg føler meg ganske trygg på at i hvert fall en av partene ikke vil være fornøyd med prisen lagmannsretten kommer frem til neste gang. Og da er sannsynligheten stor for at saken blir anket til Høyesterett på nytt.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg