• BARN: – Hvis ingen tilbyr barn hjelp til å forstå situasjonen, kan de ofte tro at det er deres skyld at den voksne strever.Som behandler opplever jeg samtalene om og med barna som positive og meningsfulle. Min erfaring er også at de fleste pasientene opplever det som viktig å snakke om barna sine, skriver Gunhild Sandvik Handgård. FOTO: Eirik Brekke (arkiv)

Vi må snakke med barna

Barn har sterke rettigheter med pårørende, men altfor få snakker med dem om foreldrenes sykdom.