Lar er livsnødvendig behandling

... i motsetning til blåmuggost.

Publisert Publisert

LAR-BARN: På bildet måles det opp morfin til et spedbarn på åtte uker, født av en mor som var i legemiddelassistert rehabilitering (Lar) under svangerskapet. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Debattinnlegg

  • Kari Lossius
    Fagdirektør, Bergensklinikken

I debatten om hvorvidt kvinner i Lar-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) skal ha mulighet til å bære frem barn, slår Barneombudet i BT 21. februar nok en gang fast at doktoravhandlingen presentert i BT 14. februar handler om skader på barn eksponert for Lar-medikamenter.

Forskeren som har skrevet avhandlingen maner derimot til forsiktighet med hensyn til å dra noen forhastede slutninger.

Jeg synes vi skal lytte til forskeren.

Les også

Les saken her: Som de første i verden har UiB-forskere tatt bilder av hjernen til Lar-barn mens de strever med hukommelse og konsentrasjon

Denne debatten er videre for viktig til at vi kan trekke paralleller til Helsedirektoratets advarsel mot blåmuggost under svangerskapet.

Lar er en livsnødvendig behandling. Kvinner i Lar bruker ikke medisiner i ren uvitenhet, og de er mer bevisste på både virkninger og bivirkninger av sine medisiner enn de aller fleste av oss.

Ansatte som jobber med Lar er bevisste på både føre-var-prinsippet og de utfordringene som gravide kvinner i Lar står overfor. De fleste vet også at det beste for mor og barn er å etablere gode behandlingsrelasjoner og følge faglig funderte behandlingsplaner med skikkelig medisinsk, psykologisk og sosial oppfølging.

Til dette arbeidet trengs det mye mer kunnskap og klokskap enn å bare å lese advarsler fra Helsedirektoratet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg