Jeg liker kvinnefotball

Fastlegene kommer til å redde det norske velferdssamfunnet.

Publisert Publisert

SATSE: Det er fastlegen og fagfolkene i kommunen som følger opp smått og stort når vi trenger helsehjelp der vi bor. Derfor må vi satse på fastlegene, skriver helseminister Bent Høie (H). Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister (H)

Fastlegene i kommunene spiller kvinnefotball og får liten oppmerksomhet. Legespesialistene på sykehusene spiller herrefotball og får mye oppmerksomhet. Det skriver Torgeir Hoff Skåvøy, fastlege og styremedlem i Allmenlegeforeningen.

Han mener å vite at jeg liker herrefotball og bryr meg lite om kvinnefotball. Når det gjelder det siste tar han feil. Men ellers forstår jeg hva han mener.

For når vi snakker om helse i politikken og mediene handler det veldig ofte om det som skjer på sykehusene. Vi snakker om ventetider og liggetider, kikkhullsoperasjoner og nyretransplantasjoner.

Det er viktige temaer. Men gode helsetjenester der folk bor er like viktig som god behandling på sykehusene.

Vi vet hva som kommer til å bli utfordringene i helsetjenesten de neste tiårene. Vi blir flere eldre med kroniske sykdommer som kommer til å trenge helsehjelp. Flere kommer til å bli rammet av hjertesykdommer, diabetes og psykiske lidelser. Det er utfordringer som vi i første rekke må møte i kommunene.

Det er ikke hjertekirurgen som følger opp den eldre kvinnen med diabetes som har sår som ikke gror. Det er ikke nevrologen som snakker med tenåringen som strever med vonde tanker. Det er ikke anestesilegen som oppmuntrer mannen med høyt blodtrykk og høy vekt til å stumpe røyken.

Det er fastlegen og fagfolkene i kommunen som følger opp smått og stort når vi trenger helsehjelp der vi bor. Derfor må vi satse på fastlegene og en mer helhetlig helse- og omsorgstjeneste ute i kommunene. Dette var budskapet i meldingen om primærhelsetjenesten jeg la frem for tre år siden.

Her foreslo jeg å heve fastlegenes kompetanse, forsøk med teamarbeid for å skape et bredere tilbud til pasientene og avlaste fastlegene, og forsøk med avstandsoppfølging av pasienter og forsøk med nye måter å organisere legevaktarbeidet.

Alt dette er nå realisert. Men det er ikke nok.

Fastlegene har fått for mange oppgaver og for stort arbeidspress. Derfor skal vi forbedre og modernisere ordningen. Vi rekrutterer nå flere fastleger gjennom tilskudd til rekruttering og tilskudd til utdanningsstillinger. Vi har startet på en evaluering av ordningen der vi ser på hvordan vi skal møte utfordringene. Her vurderer vi hvilke oppgaver andre kan overta og hvilke oppgaver vi kan løse på mer moderne og effektive måter.

Denne evalueringen av fastlegeordningen vil føre frem til en handlingsplan som vi legger frem våren 2020.

Jeg har vært opptatt av kvinnefotball helt siden jeg ble helseminister. Det kommer jeg også til å være i fremtiden. Når vi skal bygge et godt fotballag må vi tenke både kortsiktig og langsiktig. Vi må ha et godt støtteapparat rundt spillerne. Vi må sørge for at de får nok utfordringer, men ikke så mange at de blir skadet eller utbrent. Det er viktig for å unngå av de bytter lag og går fra kvinnefotballen til herrefotballen!

Vi må legge en strategi der vi forbereder oss på de store og viktige kampene vi skal spille de neste tiårene. For mange av disse kampene kommer til å finne sted i kvinnefotballen.

Og det er der vi skal vinne dem.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg