• BYRÅKRAT-SKRIVEBORD: Å lese Nav-direktør Sigrun Vågengs spådommer om velferdsstatens fremtid i ulike aviser i sommer kan gjøre selv den tøffeste mørkeredd. Men er det Nav-direktørens jobb å bedrive skremselspolitikk fra sitt byråkrat-skrivebord, spør innsender. FOTO: Eivind W. Skifjeld

Skremselspropaganda fra Nav-direktøren

Når Nav-direktører terper på eldrebølgen som en trussel mot velferdsstaten, føler vi eldre oss som en byrde og belastning. Det er ikke bra.